Politics

ติดต่อเขตไม่ต้องรอนาน ‘ชัชชาติ’ เล็งใช้ระบบเตือนผู้บริหาร ถ้านานเกิน 15 นาที

“ชัชชาติ” จ่อใช้ระบบแจ้งเตือนผู้บริหาร หากพบเขตให้บริการช้า ประชาชนรอเกิน 15 นาที ทำบัตรประชาชนต้องไม่เกิน 15 นาที

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2566 ว่า จากการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2566 มีประชาชนมาทำบัตรประชาชนกว่า 7 แสนใบ ทะเบียนราษฎร์กว่า 4 แสนใบ

ชัชชาติ

ปัจจุบันกทม.กำหนดการทำบัตรประชาชนต้องไม่เกิน 15 นาที เนื่องจากที่ผ่านมามีการทำบัตรประชาชนเกิน 15 นาที 52% และน้อยกว่า 15 นาที 48% จึงกำชับให้ทุกเขตปรับมาตรฐานการบริการให้เร็วขึ้น

ทั้งนี้ มีบางเขตที่อยู่รอบนอก ซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการหนาแน่น กทม.จึงหาแนวทางนำเทคโนโลยีมาช่วย คือ 1. การจองคิวออนไลน์ล่วงหน้า 2. การสร้างระบบไลน์แจ้งเตือน (LINE ALERT)

เมื่อพบบัตรคิวรอเกิน 15 นาที ระบบจะแจ้งเตือนโดยตรงไปที่ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้รับทราบว่า เขตใดมีปัญหาเรื่องการรอคิวเกิน 15 นาที และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที ไม่มีการรอแก้ปัญหาเป็นเวลานานเหมือนที่ผ่านมา รวมถึง มีแนวทางเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำเขตตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ ระบบแจ้งเตือน จะบันทึกช่วงเวลาที่เกิดปัญหา สถานที่ เป็นการกระตุ้นให้ผู้อำนวยการเขตเร่งแก้ปัญหาการรอคิวที่สำนักงานเขตเป็นเวลานานด้วย

ที่ผ่านมา กทม.ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเรื่อง การโทรไปที่สำนักงานเขตแล้วไม่มีผู้รับสาย จากการตรวจสอบพบว่า ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการส่งหนังสือแจ้งเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีนี้มีจำนวนกว่า 1 ล้านราย มากกว่าเดิมประมาณ 4 แสนราย

ดังนั้น จึงทำให้ประชาชนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสียภาษีดังกล่าว จึงโทรมาสอบถามที่สำนักงานเขตจำนวนมาก เกินกว่าจำนวนคู่สายรับไหว

กทม. จึงมีแนวทางแก้ไขโดยการจัดเจ้าหน้าที่ตอบปัญหาประจำเขตในแต่ละเรื่องโดยตรง ซึ่งต้องมีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการให้บริการให้ชัดเจนต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo