General

ชาวนาอย่าหาทำ!! หมอเตือนแล้ว ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ โรยในนาข้าว ฤทธิ์กัดกร่อนอาจถึงตาย

อย. เตือน อย่านำผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำฆ่าเชื้อโรค โรยในนาข้าว มีฤทธิ์กัดกร่อนอาจถึงตาย อันตรายทั้งต่อชาวนาที่ใช้ แถมส่งผลเสียดิน น้ำ

กรณีพบผู้ใช้แชร์ประสบการณ์นำผลิตภัณฑ์สำหรับล้างห้องน้ำฆ่าเชื้อโรค ที่มีส่วนผสมของสารเคมีมีฤทธิ์กัดกร่อนไปโรยในนาข้าว เพื่อช่วยให้ผลผลิตดี ในเรื่องนี้ทำได้หรือไม่ มีคำตอบมาฝาก

อย

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีคำตอบมาฝากเตือน อย่านำไปใช้โดยเด็ดขาด เป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ก่อเกิดอันตรายต่อเกษตรกรที่ฉีดพ่น และส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมทั้งดินและน้ำ

สำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ จัดเป็นวัตถุอันตรายที่ อย. อนุญาตใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เพื่อใช้ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค สำหรับห้องน้ำ สุขภัณฑ์ ในบ้านเรือน ใช้ขจัดคราบฝังลึก หรือคราบออกยาก คราบเหลืองหรือคราบสนิมเท่านั้น

สารเคมีที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เป็นสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงเป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป มีผลทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง และทำลายดวงตา รวมถึงการนำไปใช้ผสมสารอื่น ๆ อาจเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ ซึ่งต้องใช้ด้วยความระมัดระวังตามฉลากอย่างเคร่งครัด

2 4

ขอย้ำว่า ผลิตภัณฑ์สำหรับล้างห้องน้ำฆ่าเชื้อโรคต้องใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ผู้ใช้ได้ควรอ่านฉลากให้เข้าใจ และปฏิบัติตามฉลากอย่างเคร่งครัด

ส่วนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคห้องน้ำ หรือสุขภัณฑ์ ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย โดยสังเกตเครื่องหมาย อย.วอส. และอ่านฉลากทุกครั้งก่อนใช้

สามารถตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ล้างห้องน้ำที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. ได้ที่ เว็บไซต์ อย. www. fda.moph.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์” หากพบการฝ่าฝืนกฎหมายแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลได้ที่สายด่วน อย. 1556

อ่านข่าวเพิ่มเติม