General

รวมทุกขั้นตอน ‘ลงทะเบียนกัญชา’ ผ่านเว็บไซต์-แอป’ปลูกกัญ’ เช็คเลย!!

อยากปลูกกัญชาหลังปลดล็อก เช็คขั้นตอนลงทะเบียนกัญชา ผ่าน 2 ช่องทาง ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” ที่นี่

หลังจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอจดแจ้งปลูกกัญชา กัญชง อย่างถูกกฎหมาย พบว่า มีประชาชนสนใจลงทะเบียนทะลุแสนรายไปแล้วนั้น

ลงทะเบียนกัญชา

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 • เว็บไซต์ http://plookganja.fda.moph.go.th/
 • https://plookganjaweb.fda.moph.go.th/
 • แอปพลิเคชั่น “ปลูกกัญ”

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

 • เข้าสู่เว็บไซต์ http://plookganja.fda.moph.go.th/ หรือ https://plookganjaweb.fda.moph.go.th/
 • ลงทะเบียน
 • จดแจ้งตามวัตถุประสงค์
 • รับเอกสารจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์

แอป1

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านแอปฯ ปลูกกัญ

 • ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android
 • ลงทะเบียน
 • จดแจ้งตามวัตถุประสงค์
 • รับเอกสารจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo