General

แจงชัด! ชื่อเมืองหลวงใช้ได้ทั้ง Krung Thep Maha Nakhon และ Bangkok

“รัชดา” เผย “ราชบัณฑิตยสภา” ปรับชื่อเมืองหลวงเพื่อใช้เป็นมาตรฐานทางราชการ เท่านั้น จะใช้ Krung Thep Maha Nakhon หรือ Bangkok ก็ได้

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงเรื่องที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบการปรับปรุงแก้ไขการเรียกชื่อทับศัพท์ของชื่อเมืองหลวง ในหลายประเทศตามที่ราชบัณฑิตยสภาเสนอ

Bangkok

ใช้ได้ทั้ง “Krung Thep Maha Nakhon” ​และ “Bangkok”

สำหรับประเทศไทย เป็นการปรับเพียงเครื่องหมายเพียงเล็กน้อย จากเดิมที่ราชบัณฑิตฯ กำหนดไว้ เรื่องการทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คำว่า Bangkok จะอยู่หลังเครื่องหมาย อัฒภาค “Krung Thep Maha Nakhon ; Bangkok กทม.” เป็น “Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok) กทม.” โดยเก็บชื่อเดิมไว้ในวงเล็บ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นมาตรฐานของทางราชการ เท่านั้นเอง

ทั้งนี้ ราชบัณฑิตยสภา ยืนยันแล้วว่า “กรุงเทพมหานคร” ใช้ได้ทั้ง “Krung Thep Maha Nakhon” ​และ “Bangkok”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดย “ราชบัณฑิตยสภา” เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา

Bangkok

ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่างประกาศนี้คือ ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดนเขตการปกครอง และเมืองหลวง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 และให้ใช้ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564

เปลี่ยนชื่อเมืองหลวงเป็น Krung Thep Maha Nakon

โดยมีการปรับปรุงแก้ไขการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง เช่น เมืองหลวงของประเทศไทย ให้แก้ไขจาก Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakon โดยเก็บชื่อเดิม (Bangkok) ไว้ในวงเล็บ เช่นเดียวกับการเพิ่มชื่อเมืองหลวงอิตาลี จาก Rome (โรม) เพิ่ม Roma (โรม่า) เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo