General

หายใจโล่ง!!วันนี้ PM 2.5 ไม่เกินเกณฑ์ทั้งประเทศ เตือน 21-26 ธ.ค. ฝุ่นพุ่งสูง

ข่าวดีวันนี้ ค่าฝุ่น PM 2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด โดยเฉพาะภาคตะวันออก ภาคใต้ คุณภาพอากาศดีมาก เตือนระวังวันที่ 21-26 ธันวาคม ค่าฝุ่นพุ่งสูงจากสภาพอากาศปิด

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 07:00 น. สรุปดังนี้

PM 2.5

  • ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด
  • ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 18 – 36 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 13 – 36 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 23 – 38 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 13 – 30 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 8 – 18 มคก./ลบ.ม.
  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 21 – 40 มคก./ลบ.ม.

อากาศ 1

ขณะที่ ศูนย์แบบจำลองคุณภาพอากาศ และภูมิศาสตร์สารสนเทศ กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล พบว่า ใน 1 วันข้างหน้า คุณภาพอากาศดี

อย่างไรก็ตาม สำหรับการคาดการณ์ 7 วันข้างหน้า พบว่า สถานการณ์จะมีแนวโน้มที่ฝุ่นละอองจะมีระดับที่สูงขึ้น ในช่วงวันที่ 21-26 ธันวาคม 2564 เนื่องจากสภาพอากาศที่ปิด นิ่ง และสภาวะลมอ่อน

อากาศ 7 วัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม