General

ด่วน!! กทม.ประกาศเตือน 5 เขตน้ำทะเลหนุนสูง สั่งเตรียมพร้อมรับมือ

ด่วน!! กทม.ประกาศเตือนช่วงวันที่ 7-13 และ 20-26 พฤศจิกายน 5 เขตน้ำทะเลหนุนสูง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์

กรุงเทพมหานคร แจ้งเตือน ระหว่างวันที่ 7-13 และ 20-26 พฤศจิกายน 2564 ขอให้ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ บ้านเรือนที่อยู่บริเวณแนวเขื่อนชั่วคราว บริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ได้แก่

น้ำทะเลหนุนสูง

ประกาศเตือน 5 เขต

  • บริเวณใต้สะพานกรุงธน (สะพานซังฮี้) ร้านอาหารขนาบน้ำ เขตบางพลัด
  • ถนนราชวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
  • ถนนเจริญกรุง อู่ต่อเรือ – สะพานปลา ถนนพระรามที่ 3 วัดดอกไม้ – สะพานพระราม 9 เขตยานนาวา
  • ถนนเจริญนคร แยกบุคคโล เขตธนบุรี
  • ถนนทางรถไฟสายเก่า วัดสะพาน เขตคลองเตย

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ https://dds.bangkok.go.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง

น้ำทะเลหนุนสูง

“กรมอุทกศาสตร์” รายงานสภาวะระดับน้ำ

ด้าน กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ประกาศแจ้งเตือน เรื่อง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ในระหว่างวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลาประมาณ 05.00-20.30 น. (ฉบับที่ 21) เนื่องจากในวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลาประมาณ 05.00-20.30 น. เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียง

น้ำทะเลหนุนสูง

ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น รวมทั้งมีการระบายน้ำบริเวณ ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ลักษณะดังกล่าวอาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ จึงขอให้ระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากระดับน้ำขึ้นสูงดังกล่าว และติดตามสภาวะระดับน้ำอย่างใกล้ชิด

กรุงเทพมหานคร ขอให้หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่นอกแนวคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากน้ำท่วมได้

น้ำทะเลหนุนสูง

โดยจากการสำรวจมีบ้านเรือนประชาชนที่อยู่นอกแนวคันป้องกันน้ำท่วม 11 ชุมชน จำนวน 239 ครัวเรือน ในพื้นที่ 7 เขต ได้แก่ ดุสิต พระนคร สัมพันธวงศ์ บางคอแหลม ยานนาวา บางกอกน้อย และคลองสาน จึงขอให้เตรียมขนย้ายสิ่งของให้อยู่ในที่สูง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดปัญหาระดับน้ำขึ้นสูงในช่วงเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำผ่านทาง https://dds.bangkok.go.th/ หรือติดต่อศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม โทรศัพท์ 0 2248 5115 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK