ดูหนังออนไลน์
General

โพล 40.73% จี้ ‘ประยุทธ์’ ประกาศอยู่ตำแหน่งไม่เกิน ส.ค. 65 หนุนยุบสภา!!


“นิด้าโพล” เปิดผลสำรวจ “พล.อ.ประยุทธ์ กับ 3 ประเด็นทางการเมือง” จี้ “บิ๊กตู่” ประกาศอยู่ในตำแหน่งไม่เกินเดือนสิงหาคม 2565 หนุนยุบสภา ปรับครม.ครั้งใหญ่

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “พลเอกประยุทธ์ กับ 3 ประเด็นทางการเมือง” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,311 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์ กับ 3 ประเด็นทางการเมือง การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 97.0%

โพล1010641

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ความไม่ชัดเจนของรัฐธรรมนูญเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 8 ปี ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบว่า

ส่วนใหญ่ 40.73% ระบุว่า นายก ฯ ควรประกาศว่า 8 ปีคือ อยู่ในตำแหน่งไม่เกิน สิงหาคม 2565
38.37% ระบุว่า นายก ฯ ควรส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความโดยเร็ว
15.03% ระบุว่า นายก ฯ ควรอยู่เฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไร
5.87% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อกระแสการยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ พบว่า

ส่วนใหญ่ 40.35% ระบุว่า ควรประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว
30.05% ระบุว่า ควรประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรหลังจากกฎหมายการเลือกตั้งได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
22.12% ระบุว่า ไม่ต้องยุบสภาผู้แทนราษฎร อยู่ยาวไปเลยให้ครบเทอม 4 ปี
5.72% ระบุว่า ควรประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรก่อนการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในปีหน้า
1.76% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

โพล101064

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับคณะรัฐมนตรี พบว่า

ส่วนใหญ่ 50.34% ระบุว่า ควรมีการปรับ ครม. ครั้งใหญ่
18.92% ระบุว่า ไม่ควรมีการปรับ ครม.
12.36% ระบุว่า ควรมีการปรับ ครม. โดยเอาคนนอกเข้ามาแทน 2 ตำแหน่งในโควตาพรรคพลังประชารัฐ
11.82% ระบุว่า ควรมีการปรับ ครม. เฉพาะในส่วน 2 ตำแหน่งของพรรคพลังประชารัฐ
6.56% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

อ่านข่าวเพิ่มเติม