ดูหนังออนไลน์
General

เวนคืนที่ดิน 5 เขต สร้างสะพานเกียกกาย ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา รับจราจรรัฐสภาใหม่

ครม.เห็นชอบ เวนคืนที่ดิน 5 เขต สร้างสะพานเกียกกาย ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ขนาด 320 เมตร 6 ช่องจราจร รองรับการจราจรรัฐสภาแห่งใหม่

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงจตุจักร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. ตามที่ กระทรวงมหาดไทย เสนอ

สะพานเกียกกาย

สำหรับสาระสำคัญ ของร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็นการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย เชื่อมต่อกับการสร้างและขยายถนน เพื่อแก้ปัญหาการจราจร

ทั้งนี้ ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำการสำรวจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน ให้ถูกต้องและชัดเจน ซึ่งที่ดินที่จะเวนคืน มีส่วนแคบที่สุด 50 เมตร และส่วนที่กว้างที่สุด 1,250 เมตร

การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ตามแนวถนนทหาร กรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสม และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด พร้อมทั้งได้ปรับรูปแบบสะพานเกียกกาย ไม่ให้กระทบพื้นที่รัฐสภาแห่งใหม่ โดยสะพานมีความยาว 320 เมตร 6 ช่องจราจร เชื่อมต่อฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร

สะพาน

ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่แล้วรวม 4 ครั้ง พร้อมจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในกรณีพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ในระยะทาง 2 กิโลเมตรเรียบร้อยแล้ว

หลังจากสะพานแยกเกียกกายและถนนเชื่อมต่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับปริมาณการสัญจรที่เพิ่มขึ้น ในพื้นที่โดยรอบรัฐสถาแห่งใหม่ได้ประมาณ 1 แสนคันต่อวัน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการจราจร และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายเส้นทางคมนาคมในพื้นที่กรุงเทพฯ ตอนบน

อ่านข่าวเพิ่มเติม