ดูหนังออนไลน์
General

โปรดเกล้าฯ 771 นายทหาร ‘บิ๊กเฒ่า’ ผงาด ผบ.ทร. ‘บิ๊กป้อง’ ขึ้น ผบ.ทอ.

โปรดเกล้าฯ โยกย้ายทหารประจำปี 2564 จำนวน 771 นาย โดยมี “บิ๊กหน่อย” ผงาดขึ้น ปลัดฯ กลาโหม “บิ๊กเฒ่า” ข้ามห้วยนั่งเก้าอี้ ผบ.ทร. “บิ๊กป้อง” ขึ้นเป็น แม่ทัพฟ้า และ “บิ๊กโต” ขยับนั่งคุมทัพภาค 1

วันนี้ (14 ก.ย.)  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 771 นาย โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โดยมีตำแหน่งสำคัญดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 • พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ (ตท.20)  เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ (ตท.24) รองปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พล.อ.สราวุธ รัชตะนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พล.ร.อ. มนัสวี บูรณพงศ์ (ตท.20) ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พล.อ.อ.สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร (ตท.21) รองปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ในฐานะโฆษกกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ไไไไ

กองบัญชาการกองทัพไทย

 • พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล (ตท.21) ผบ.นทพ.เป็น รอง ผบ.ทสส
 • พล.อ.สุภโชค ธวัชพีระชัย (ตท.21) รองผู้อำนวยการสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น รอง.ผบ.ทสส
 • พล.ร.อ.ทรงวุฒิ บุญอินทร์ (ตท.22) ผู้ช่วย ผบ.ทร.เป็น รอง ผบ.ทสส.
 • พล.อ.ณตฐพล บุญงาม (ตท.21) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น เสธ.ทหาร
 • พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม มทภ.2 เป็น รอง เสธ.ทหาร
 • พล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น รอง เสธ.ทหาร
 • พล.อ.ท.สุวรรณ ขำทอง เจ้ากรมกำลังพลทหารเป็น รอง เสธ.ทหาร
 • พล.ท.จีรัชญ์ บุญชญา รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และความมั่นคง เป็น ผบ.นทพ.
 • พล.ท.สุวิทย์ เกตุศรี ผู้บัญชาการศูนย์ต่อต้านการก่อร้าย (ศตก.)  เป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง

กองทัพบก

 • พล.อ.อภินันท์ คำเพราะ (ตท.22.) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น รอง ผบ.ทบ
 • พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ (ตท.23) มทภ.1 เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทบ
 • พล.ท.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง (ตท.24) ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทบ
 • พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ (ตท.22) รองเสธนาธิการทหารบก เป็น เสธ ทบ.
 • พล.ท.ทรงวิทย์ หนุ่นภักดี (ตท.24) รอง เสธ.ทบ.  เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา (อัตราพลเอก)
 • พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง (ตท.23) แม่ทัพน้อยที่ 1 (มทน.1)  เป็น มทภ.1
 • พล.ต.สวราชย์ แสงผล รอง มทภ.2 เป็น มทภ.2

กองทัพเรือ

 • พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย (ตท. 20) รองปลัด กห.เป็น ผบ.ทร
 • พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ (ตท.21) เสธ ทร. เป็น รอง ผบ.ทร.
 • พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ (ตท.22) ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทร.

กองทัพอากาศ

 • พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ (ตท.21) ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็น ผบ.ทอ.
 • พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสธ ทอ.เป็น รอง ผบ.ทอ.
 • พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา (ตท.23) เสธ ทอ. เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทอ.
 • พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทอ.
 • พล.อ.ท.พันธ์ภักดี พัฒนกุล รองเสธ ทอ.เป็น เสธ ทอ.

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม