ดูหนังออนไลน์
General

ถนนเลียบชายฝั่งชุมพรเปิดใช้แล้ว หนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น-ท่องเที่ยว

ถนนเลียบชายฝั่ง ทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย เปิดแล้ว ช่วงเทศบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระยะทาง 23.589 กิโลเมตร 

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ทช. ได้ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยอย่างยั่งยืน ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล พัฒนาโครงข่ายถนนให้มีความต่อเนื่อง ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย

ถนนเลียบชายฝั่ง

ปัจจุบัน ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4012 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4198 – เทศบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอทุ่งตะโกและอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระยะทาง 23.589 กิโลเมตร แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้าง กม. ที่ 0+000 ณ หาดอรุโณทัย ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร และจุดสิ้นสุดโครงการ กม. ที่ 23+589 บริเวณตลาดเทศบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ถนนเลียบชายฝั่ง

การก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1 – 2.5 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง จุดพักรถขนาดเล็ก 1 แห่ง ทางเท้าและเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยอีกด้วย

ถนนเลียบชายฝั่ง

นอกจากนี้ โครงการก่อสร้างถนนเลียบฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างอีก จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

– ถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4003 (กม. ที่ 14+350) – บ้านท้องเกร็ง อำเภอสวี และอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ระยะทาง 9.085 กิโลเมตร ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 70 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2564

– ถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4019 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4002 (กม. ที่ 13+100) – บ้านแหลมสันติ อำเภอหลังสวน และอำเภอละแม จังหวัดชุมพร ระยะทาง 19.891 กิโลเมตร ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 39 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2565

อ่านข่าวเพิ่มเติม: