ดูหนังออนไลน์
General

ด่วน! รพ.ศิริราช ขาดแคลนเลือดทุกกรุ๊ป ชวนบริจาคช่วยผู้ป่วยหนัก อ่านเงื่อนไขที่นี่

รพ.ศิริราช ขาดแคลนเลือดทุกกรุ๊ป หลังโควิดระบาดหนัก คนบริจาคเลือดลดลง เผยผู้ป่วยหยัก ผู้ป่วยรอผ่าตัด ผู้ป่วยโรคเลือด ต้องใช้เลือดอีกมาก อ่านเงื่อนไข วิธีเตรียมความพร้อมก่อนไปบริจาค ที่นี่

โรงพยาบาลศิริราช ประกาศเชิญชวน ร่วมบริจาคเลือด เพื่อช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่รอการผ่าตัด รวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้เลือด หลังจากสถานการณ์โควิดระบาด ส่งผลให้จำนวนผู้บริจาคเลือดลดลง จนขณะนี้พบว่า เลือดสำรองทุกหมู่ขาดแคลนหนัก อาจทำให้ไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง

รพ.ศิริราช

เงื่อนไขผู้บริจาค

 • มีสุขภาพดี
 • ไม่มีความเสี่ยง
 • ไม่ได้สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย ที่สงสัยหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
 • ไม่ได้เดินทางไปในสถานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ (โควิด 19) ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช มีระบบคัดกรองความเสี่ยงอย่างปลอดภัย และได้มาตรฐาน โดยวัดอุณหภูมิ ทั้งเจ้าหน้าที่ และผู้บริจาคเลือด ก่อนเข้าสถานที่ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้รับการประเมินความเสี่ยง ก่อนมาปฏิบัติงาน รวมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์ และสถานที่อย่างสม่ำเสมอ

4772 7 0

วิธีเตรียมร่างกายให้พร้อม ก่อนบริจาคเลือด

 • พักผ่อนเพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง
 • น้ำหนัก 48 กิโลกรัมขึ้นไป
 • ต้องไม่มีโรคประจำตัวบางชนิด เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจหรือเคยเจ็บแน่นหน้าอก เป็นต้น
 • สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติ
 • หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันสูง
 • งดสูบบุหรี่
 • งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ไม่เข้าข่ายผู้มีความเสี่ยงติด COVID-19
 • นกรณีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ขอให้งดเว้น 7 วัน หากมีอาการข้างเคียง ขอให้งดเว้น 14 วันหลังไม่มีอาการ จึงสามารถบริจาคเลือดได้

หากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความประสงค์จะบริจาคเป็นหมู่คณะ สามารถแจ้งความจำนงค์ให้ทางศูนย์ นำรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ออกไปให้บริการ ติดต่อได้ที่ ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 3 รพ.ศิริราช ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.00 น. โทร. 0 2414 0100, 0 2414 0102

อ่านข่าวเพิ่มเติม