ดูหนังออนไลน์
General

เช็คด่วน! เลือกตั้งใหม่ สมาชิกสภาเทศบาล-นายกเทศมนตรี 37 จังหวัด 16 พ.ค.นี้

เช็คด่วน! กกต.สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ สภาเทศบาล-นายกเทศมนตรีใหม่ใน 37 จังหวัด วันที่ 16 พฤษภาคมนี้

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า กกต.มีคำสั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

เลือกตั้งเทศบาล

1. ให้มีการลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 104 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จำนวน 1 จังหวัด 1 หน่วยเลือก ได้แก่ จังหวัดกระบี่

2. ให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 105 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชีกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จำนวน 37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่

จังหวัดเชียงราย, เชียงใหม่, พิจิตร, ลำปาง, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, บึงกาฬ, เลย, สกลนคร, หนองคาย, อุดรธานี, บุรีรัมย์, สุรินทร์, นครราชสีมา, ชลบุรี, นครสวรรค์, ระยอง, สระบุรี, ชัยนาท, ราชบุรี, พระนครศรีอยุธยา, อุทัยธานี, เพชรบุรี, กาญจนบุรี, นนทบุรี, ตรัง, สุราษฎร์ธานี, ระนอง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, กระบี่, ประจวบคีรีขันธ์ และปทุมธานี

3. ให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 106 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จำนวน 5 จังหวัด 5 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย, ตราด, สระบุรี, นครศรีธรรมราช และพัทลุง

อ่านข่าวเพิ่มเติม