ดูหนังออนไลน์
General

ป.ป.ช.เปิดขุมทรัพย์ ‘อาคม เติมพิทยาไพสิฐ’ รวย 28 ล้าน!

“ป.ป.ช.” เปิดขุมทรัพย์ “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” รมว.คลัง รวย 28 ล้านบาท หนี้สิน 3 ล้านบาท ทรัพย์สินลดลง 673,340 บาท

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กรณีเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รมว.คลัง) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 โดยนายอาคม แจ้งว่า มีทรัพย์สินรวม 28,000,624 บาท หนี้สินรวม 3,013,800 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 24,986,824 บาท

ทั้งนี้ ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็น โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง รวม 2 รายการ โดยเป็นบ้านในพื้นที่บางแค กทม. และในพื้นที่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ มูลค่ารวม 12,500,000 บาท ซึ่งแจ้งว่า เป็นของคู่สมรสที่เสียชีวิตไปแล้ว แต่ยังไม่ได้โอนทรัพย์สิน

อาคม8164

ส่วนเงินฝากของนายอาคมและคู่สมรสรวม 7,933,123 บาท เงินลงทุนรวม 7,017,500 บาท และยานพาหนะเป็นรถยนต์ 2 รายการ มูลค่ารวม 550,000 บาท แจ้งว่า เป็นของคู่สมรสที่เสียชีวิตไปแล้ว แต่ยังไม่ได้โอนทรัพย์สิน หลังคู่สมรสเสียชีวิต ขณะที่หนี้สิน 3,013,800 บาท เป็นหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ สศช.

นอกจากนั้น นายอาคม ยังแจ้งว่า มีรายได้ต่อปีรวม 1,928,908 บาท แบ่งเป็น เงินเดือนและเงินบำนาญประมาณ 1,679,689 บาท รายได้จากเบี้ยประชุม 128,670 บาท นอกจากนั้นยังมีรายได้จากทรัพย์สินทั้งเงินปันผลสหกรณ์ สศช. เงินกองทุน RMF/LTF และเงินกบข. รายจ่ายรวม 2,497,480 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าอุปโภคบริโภค ค่าเบี้ยประกัน และเงินบริจาค

ทั้งนี้เมื่อเทียบกับกรณีที่ นายอาคม ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. เมื่อครั้งพ้นจากตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (รมช.คมนาคม) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ซึ่งแจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 28,673,964.35 บาท หนี้สิน 1,124,336.25 บาท เท่ากับว่านายอาคมมีทรัพย์สินลดลง 673,340 บาท และมีหนี้สินเพิ่มขึ้น 1,889,464 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม