ดูหนังออนไลน์
General

ปิด!!เทคโนฯ ปทุมวัน ถึง 12 เมษายน ระดมกำลัง ‘บิ๊กคลีนนิ่ง’ ตลอดเดือน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประกาศปิดสถาบันถึง 12 เมษายนนี้ จัดระบบทำงานที่บ้านแทน พร้อมตั้งทีมทำความสะอาด รับมือไวรัสโควิด-19 เชื่อผ่านวิกฤตได้อย่างมั่นคง

รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดเผยว่า จากมาตรการเร่งด่วนตามประกาศของกรุงเทพมหานครฯ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับทราบและปฏิบัติตามอย่างจริงจัง โดยในเบื้องต้นสถาบันได้ออกประกาศ “ปิดสถาบันเป็นการชั่วคราว” ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง วันที่ 12 เมษายน  2563

นอกจากนี้ ยังให้ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์, ผู้อำนวยการกอง, คณบดี, ประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น มาทำการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติงานจากที่บ้าน หรือ Work At Home ด้วย

อย่างไรก็ตาม สถาบันยังได้คำนึงถึงกรณีความจำเป็นเร่งด่วน ที่บุคลากรต้องเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบันด้วย ดังนั้น จึงได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และดูแลบุคลากรที่ต้องมาปฏิบัติงาน ภายในช่วงเวลาที่สถาบันปิดทำการชั่วคราว ด้วยการ ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น เสนอขออนุมัติผ่านสายงานตามลำดับถึงอธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสถาบันเป็นรายกรณีไป

พร้อมกันนี้ ยังมอบหมายให้ฝ่ายอาคารสถานที่ นำทีมทำความสะอาดภายในสถาบัน เพื่อให้บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อราชการ มีความมั่นใจว่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีความสะอาด ปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีทีมแม่บ้านและพนักงานทำความสะอาด ระดมกำลังทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในสถาบัน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับบริเวณที่มีการทำความสะอาด ได้แก่ ทางเดินเท้าหน้าสถาบัน, ศูนย์ PLC, ฝ่ายวินัยนักศึกษา, บริเวณหน้าลิฟต์, ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารสำนักงานทุกอาคารและบริเวณอื่น ๆ ที่มีบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานภายใต้การอนุมัติจากสถาบัน โดยทีมจะตระเวนทำความสะอาดต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม หรือจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะคลี่คลายลง

“สถาบันเชื่อว่าการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างเคร่งครัด จะช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี และยังมีส่วนสำคัญ ที่สามารถสร้างความมั่นใจให้บุคลากร ผู้มาติดต่อราชการ และผู้มีความจำเป็นที่ต้องเดินทางมายังสถาบัน รู้สึกปลอดภัยจากเชื้อไวรัสดังกล่าว” รศ. ดร.ประยูร สุรินทร์ กล่าว