ดูหนังออนไลน์
General

5 เดือน ‘โรคไข้เลือดออก’ พุ่งกว่าเท่าตัว

กรมควบคุมโรค ออกประกาศ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์” ฉบับที่ 209 ประจำสัปดาห์ที่ 18 (วันที่ 5 – 11 พ.ค. ) พบสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2562 ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม -29 เมษายน 2562 มีผู้ป่วยรวม 18,105 ราย เสียชีวิต 24 ราย ผู้ป่วยเพิ่มจากปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน 8,175 ราย จาก ปี 2561 มี 9,930 ราย และเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวน 1,470 ราย

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ สมุทรสาคร นครปฐม ลพบุรี ตราด และราชบุรี กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือกลุ่มอายุ 15-24 ปี และจากการตรวจสอบข่าวการระบาดพบว่า ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก 5 ราย ในจังหวัดร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ระนอง นครศรีธรรมราช และกำแพงเพชร

00000DDC 8W 61 80

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า คาดว่าในช่วงนี้จะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีฝนตกจากพายุฤดูร้อน และใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน อาจทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย

โดยโรคไข้เลือดออก มียุงลายเป็นพาหะ อาการที่พบส่วนใหญ่มักมีไข้สูงลอย 2-5 วัน ร่วมกับปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดเมื่อยตามตัว เบื่ออาหาร อาเจียน อาจมีอาการไอ แต่ไม่มีน้ำมูก มีจุดเลือดออกตามตัว เลือดออกตามไรฟัน หลังไข้ลดแล้วมีอาการซึม อาจเข้าสู่ภาวะช็อค ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ไตวาย ตับวาย และเสียชีวิตได้

โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น ภาวะอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หอบหืด ภาวะติดสุรา ธาลัสซีเมีย หรือ มีประวัติเป็นไข้เลือดออกมาก่อน เป็นต้น

mosquito 1332382 640

การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ด้วยมาตรการ “3 เก็บ 3 โรค” ประกอบด้วย 

1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง ล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำและเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันดอกไม้ทุกสัปดาห์

2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

3.เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำต้องปิดฝามิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่

ทั้งนี้การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จะสามารถป้องกันได้ 3 โรคด้วยกัน คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หากประชาชนมีอาการป่วยข้างต้น ขอให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อเข้ารับการวินิจฉัย และรักษาอย่างรวดเร็ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422