General

เตรียมพร้อมขนย้ายกากแคดเมียม พร้อมออกประกาศห้ามอยู่อาศัยในรัศมี 100 เมตรพื้นที่ฝังกลบ 90 วัน

อก.จับมือจังหวัดตาก เตรียมพร้อมขนย้ายกากแคดเมียม พร้อมออกประกาศห้ามอยู่อาศัยในรัศมี 100 เมตรพื้นที่ฝังกลบ 90 วัน

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดการกากตะกอนแร่แคดเมียมของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้มีการหารือร่วมกับ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เกี่ยวกับเรื่องความพร้อมของพื้นที่ที่จะขนย้ายกากตะกอนแร่แคดเมียมกลับไปฝังกลบที่แหล่งกากตะกอนแร่เดิมที่จังหวัดตาก ตามแนวทางของคณะกรรมการอำนวยการการขนย้ายกากแคดเมียมและกากสังกะสี ที่ได้มีการประชุมแผนการขนย้ายกากตะกอนแร่แคดเมียม

กากแคดเมียม

เตรียมความพร้อมขนย้ายฝังกลบ-ออกประกาศห้ามอยู่อาศัยรอบพื้นที่

ล่าสุด กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส่วนราชการในจังหวัดตากที่เกี่ยวข้อง โดยได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบพื้นที่หน้างาน อาทิ ตรวจสภาพความแข็งแรงของบ่อฝังกลบให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม การตรวจสอบโครงสร้างและพื้นผิวของบ่อปูนซีเมนต์ ระบบรวบรวมน้ำชะล้างและการปูก้นหลุมให้เรียบร้อยตามที่ระบุในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)

ตรวจสอบเครื่องจักรในการขนย้ายถุง Big Bag กากตะกอนแร่แคดเมียมไปฝังกลบ รวมทั้งมีการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบการฝังกลบว่ามีความปลอดภัยตามหลักวิชาการและปลอดภัยต่อประชาชนในพื้นที่มากที่สุด

โดยทางจังหวัดตากได้มีคำสั่งใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ตามมาตรา 29 ประกาศห้ามไม่ให้บุคคลเข้าไปอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใดในพื้นที่โรงงานฯพื้นที่ฝังกลบ ในรัศมี 100 เมตร จากบริเวณโดยรอบบ่อกักเก็บกากอุตสาหกรรม ทั้ง 7 บ่อ และอาคารโรงเก็บพัสดุที่มีกากตะกอนแร่แคดเมียมบรรจุในถุงบิ๊กแบ็กภายในอาคาร เป็นระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

กากแคดเมียม

ยังไม่พบกากแคดเมียมเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ยังได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันตรวจสอบและติดตามโรงงานต้องสงสัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการตรวจสอบในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่พบกากตะกอนแร่แคดเมียมเพิ่มเติม ทำให้ในปัจจุบันมีปริมาณกากตะกอนแร่แคดเมียมที่พบยังคงอยู่ที่ 12,535 ตัน

กากแคดเมียม

แต่ยังได้เน้นย้ำให้ทีมเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ยังคงดำเนินการตรวจสอบและติดตามโรงงานและโกดังที่อยู่ในพื้นที่ต้องสงสัย ให้มีการค้นหากากตะกอนแร่แคดเมียมอย่างต่อเนื่อง

“กระทรวงอุตสาหกรรมมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างรัดกุม โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่พื้นที่จังหวัดตากซึ่งเป็นต้นทางของแหล่งฝังกลบกากตะกอนแร่เดิม รวมถึงทุกจังหวัดที่มีการตรวจพบการลักลอบกักเก็บกากตะกอนแร่แคดเมียม เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัย และประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง” ดร.ณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo