General

รัฐอีดฉีด 2.5 หมื่นล้าน เพิ่มค่าป่วยการ อสม. กว่าล้านคน เป็นเดือนละ 2 พันบาท เริ่ม พ.ค.นี้ ตกเบิกอีก 7 เดือน

รัฐอีดฉีด 2.5 หมื่นล้าน เพิ่มค่าป่วยการ อสม. เป็นเดือนละ 2 พันบาท รวม 1.07 ล้านคน เริ่ม พ.ค.นี้ พร้อมตกเบิกอีก 7 เดือน

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้อนุมัติตั้งงบประมาณประจำปี 2567 ให้กับกระทรวงสาธารณสุข สำหรับจ่ายเป็นค่าป่วยการให้กับ อสม. 1.07 ล้านคน ทั่วประเทศ ประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท

ค่าป่วยการ อสม.

เพิ่มค่าป่วยการเพิ่มเป็นเดือนละ 2 พันบาท ให้อสม. 1.07 ล้านคน

โดยเป็นการเพิ่มเงินค่าป่วยการรายเดือนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. จากเดือนละ 1,000 บาท เป็นเดือนละ 2,000 บาท มีผลตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ 2567 คือ เดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

ดังนั้น ในเดือนพฤษภาคมนี้พี่น้อง อสม.จะได้รับเงินค่าป่วยการในอัตราใหม่ 2,000 บาท และตกเบิกย้อนหลังตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – เมษายน 2567 อีก 7,000 บาท รวม 9,000 บาท จากนั้นจะได้รับค่าป่วยการเดือนละ 2,000 บาททุกเดือน

ทั้งนี้ สภาฯได้พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นการพิจารณางบประมาณต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลที่แล้ว ที่อนุมัติเพิ่มค่าป่วยการ อสม.ไว้ที่ 2,000 บาท

ค่าป่วยการ อสม.

ส่วนสำคัญช่วยยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่าน ที่ยกมือผ่านงบประมาณในส่วนนี้ให้กับพี่น้อง อสม. ที่ถือเป็นด่านหน้า  เป็นนักรบของงานสุขภาพระดับปฐมภูมิ และมีส่วนอย่างยิ่งในการหนุนเสริมนโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวของรัฐบาล

นอกจากจะได้รับค่าป่วยการเพิ่มขึ้นแล้ว อสม.ทั่วประเทศยังได้รับการยกระดับให้เป็น Smart อสม. ด้วยการเสริมความรู้และทักษะในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล รวมทั้ง รองรับภารกิจใหม่ๆ ในการทำงานภายใต้นโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เช่น การเป็น Health Rider ส่งยาถึงบ้าน ซึ่งนอกจากได้รับค่าตอบแทนการทำงานที่เพิ่มขึ้น ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้อง อสม.ในการช่วยเหลือสังคมมากขึ้นด้วย

ค่าป่วยการ อสม.

ค่าป่วยการของอสม.จากอดีตปัจจุบัน

สำหรับค่าป่วยการของอสม. มีการปรับขึ้น 4 ครั้งในรอบ 15 ปี ตั้งแต่ปี 2552 ที่เริ่มมีการให้ค่าป่วยการ อสม. ครั้งแรก จากเดิมที่เป็นการทำงานในลักษณะของจิตอาสา เพราะเป็นช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 โดยรัฐบาลเวลานั้นเห็นชอบให้มีการจ่ายค่าป่วยการอสม. เดือนละ 600 บาท

ปี 2562 เพิ่มค่าป่วยการอสม.เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็น เดือนละ 1,000 บาท ปี 2565 มีการระบาดของโรคโควิด 19 มีการเพิ่มค่าป่วยการ อสม. เป็นกรณีพิเศษระยะเวลา 30 เดือน เดือนละ 500 บาท ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 – กันยายน 2565 รวม 1,500 บาทต่อคนต่อเดือน และล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2567 เพิ่มค่าป่วยการ อสม. เป็นเดือนละ 2,000 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo