General

ยุบ ‘ตำรวจ PCT’ คืนอำนาจหน้าที่ให้ ‘ตำรวจไซเบอร์’ คืนกำลัง 4 พันนายช่วยราชการ-ตัดปัญหาแอบอ้างหาผลประโยชน์

ตร.ยุบ “ตำรวจ PCT” คืนอำนาจหน้าที่ให้ “ตำรวจไซเบอร์” คืนกำลัง 4 พันนายช่วยราชการ-ตัดปัญหาแอบอ้างหาผลประโยชน์

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ยุบชุดปฏิบัติการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) หรือชุด PCT ตามนโยบายการคืนกำลังพลเรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงตัวศูนย์ PCT ไว้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อกฎหมายต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการทำงาน โดยมี พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. ทำหน้าที่คอยควบคุมดูแล

ตำรวจ PCT

คืนกำลังพล 4 พันคนช่วยราชการ-ตัดปัญหาแอบอ้างหาผลประโยชน์

สำหรับเหตุผลการยุบดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีการนำกำลังพลกว่า 4,000 คนมาช่วยราชการที่ส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ อีกทั้งตามพ.ร.บ.ตำรวจฉบับใหม่ ก็ห้ามนำกำลังคนมาช่วยราชการทั้งที่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริง

ตำรวจ PCT

 ซึ่งนโยบายดังกล่าวสามารถแก้ปัญหากำลังพลในท้องที่ และตัดปัญหาการใช้อำนาจหน้าที่หรือแอบอ้างชุดเฉพาะกิจต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปหาผลประโยชน์ได้

และเดิมแต่ละพื้นที่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ดำเนินการและรวบรวมข้อมูล รายงานไปยังกองบัญชาการตำรวจภูธรประจำภาค และให้รายงานผลการปฏิบัติมาที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อีกทั้งยังถือเป็นการคืนอำนาจหน้าที่ให้กับกองบัญชาการตำรวจ สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วย

ตำรวจ PCT

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo