General

GISTDA เปิดภาพจากอวกาศ ส่องพื้นที่ ‘ลอยกระทงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย’

GISTDA เปิดภาพจากอวกาศ ส่องพื้นที่ ‘ลอยกระทงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย’

GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เปิดภาพพื้นที่ลอยกระทงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นภาพจากอวกาศถ่ายโดยดาวเทียม pléiades สัญชาติฝรั่งเศส โดยระบุข้อความดังนี้

ถ้าจะว่าไปแล้วประเทศไทยมีประเพณีที่ได้รับความนิยมติดอันดับโลกอยู่หลายประเพณีเช่นกัน หนึ่งในนั้นคือ “ประเพณีลอยกระทง” หรือ ประเพณี “เผาเทียนเล่นไฟ” ที่มีลักษณะเด่นคือการนำกระทงที่ทำมาจากวัสดุต่างๆ ปักธูป เทียน ดอกไม้ลงไปแล้วนำไปลอยในแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึงต่างๆ ซึ่งเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาให้ปกปักษ์รักษาแหล่งน้ำให้มีกินมีใช้ตลอดไปและขอขมาที่ล่วงเกินโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ลอยทุกข์ลอยโศกโรคภัยต่างๆ ให้ลอยไปกับกระทง

โดยลอยกระทงในปี 2566 นี้ ตรงกับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เชื่อว่าสถานที่หลายแห่งของบ้านเราจะจัดงานลอยกระทงกันอย่างยิ่งใหญ่ และหนึ่งในสถานที่สำคัญที่เราต้องนึกถึงมีฉากหลังที่มีโบราณสถานสวยงาม คนที่ไปร่วมพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณสวยงาม คงหนีไม่พ้นจังหวัดสุโขทัย “อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย” นั่นเอง

GISTDA

ภาพจากอวกาศ ลอยกระทงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

เมื่อมองจากอวกาศ เราจะเห็นภาพบริเวณพิกัด 17.0172 ° N  , 99.7034 °E ปรากฏพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่ภายในประกอบด้วยโบราณสถานที่สวยงามมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ดวงตาจากอวกาศดวงนี้ถูกบันทึกไว้ด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม pléiades ที่มองเห็นพื้นที่ทั้งหมดภายในอาณาบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้อย่างเด่นชัด มีขอบเขตที่ชัดเจนซึ่งประกอบไปด้วยวัดวาอารามต่างๆอยู่ภายใน อาทิ วัดมหาธาตุ วัดตระพังเงิน วัดตระพังทอง วัดชนะสงคราม ฯลฯ

รวมไปถึง เจดีย์ และพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้คิดค้นอักษรไทยที่เรามีใช้มาจนถึงทุกวันนี้ จุดที่น่าสังเกตคือ ด้านการวางผังเมืองมีการออกแบบมาอย่างลงตัวตั้งแต่ในสมัยอดีต มีแหล่งน้ำไว้รองรับสำหรับการอุปโภค บริโภค จนถึงปัจจุบันมีบ้านเรือนสร้างขึ้นอย่างหนาแน่นบริเวณทิศตะวันออกของอุทยานฯ

GISTDA

ภาพจากดาวเทียม pléiades สัญชาติฝรั่งเศส

ดาวเทียม pléiades เป็นดาวเทียมที่บันทึกภาพอุทยานไว้ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นดาวเทียมสัญชาติฝรั่งเศส โดยบริษัท Airbus ที่เป็นพันธมิตรกับ GISTDA เป็นดาวเทียมรายละเอียดสูง ชนิด optical รายละเอียด 50 เซนติเมตร ทำงานร่วมกันแบบ Constellation ให้รายละเอียดภาพชนิดภาพขาวดำ (Panchromatic) ได้สูงถึง 50 เซนติเมตร และ 2.00 เมตร สำหรับชนิดสี (Multispectral) สามารถถ่ายภาพซ้ำบริเวณพื้นที่เดิมเฉลี่ยได้ทุกวัน

ซึ่งประโยชน์ของภาพที่จะนำไปใช้งานในส่วนใหญ่เป็นด้านงานป้องกันและความมั่นคง สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความสงบในประเทศ , ด้านทรัพยากรชายฝั่งทะเล สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลและการใช้งานด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล เช่น การระบุกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย, เส้นทางการค้า, การตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันและประมงที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น

และด้านการจัดการเมือง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการเมือง การติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ดูทิศทางการขยายตัวของเมือง เพื่อให้เกิดการจัดทำผังเมืองให้มีความเหมาะสมตามลักษณะของเมืองประเภทนั้นๆ เป็นต้น

สำหรับใครที่สนใจจะไปเที่ยว การเดินทางก็สะดวกสบายพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว อุทยานฯมีการจัดงาน 10 วัน 10 คืน ตั้งแต่วันที่ 18-27 พฤศจิกายนนี้ นอกจากนี้ยังจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแสงสีเสียงอย่างอลังการ มีทั้ง การแสดงโขน , การจำลองการซื้อหาอาหารในตลาดสมัยกรุงสุโขทัยโดยการแลกเบี้ย , การประกวดนางนพมาศ , การเล่นพลุตะไล ไฟส่งสว่างเต็มท้องฟ้าทุกคืนอีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo