General

‘เขื่อนอุบลรัตน์’ วิกฤต เร่งระบายน้ำเพิ่ม เตือน 6 อำเภอ จังหวัดขอนแก่น ยกของขึ้นที่สูง

“เขื่อนอุบลรัตน์” วิกฤต เร่งระบายน้ำเพิ่ม วันละ 3 ล้านบล.ม. เตือน 6 อำเภอในจังหวัดขอนแก่น ยกของขึ้นที่สูง 

จากสถานการณ์ปริมาณน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เกินความจุ โดยเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ประมาณน้ำอยู่ที่ 2,789 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 114% ของความจุเขื่อน ล่าสุดคณะกรรมการลุ่มน้ำชี (19 ต.ค. 66)  มีนติให้เพิ่มประมาณการระบายน้ำ เพิ่มขึ้นจากวันละ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นวันละ 18 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะเพิ่มการระบายน้ำวันละ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร สูงสุด 25 ล้านลูกบาศก์เมตร

เขื่อนอุบลรัตน์

เร่งระบายน้ำ เตือน 6 อำเภอในจังหวัดขอนแก่น ยกของขึ้นที่สูง 

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จึงได้แจ้งเตือนระดับน้ำเขื่อน อุบลรัตน์ มีแนวโน้มเข้าสู่สภาวะวิกฤตระดับ 3 เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของตัวเขื่อน

การเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวอาจกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำ บริเวณอำเภออุบลรัตน์ น้ำพอง เมืองขอนแก่น หนองนาคำ ภูเวียง และหนองเรือ และเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำชี ที่บริเวณอำเภอโคกโพธิ์ไชย มัญจาคีรี แวงน้อย แวงใหญ่ ชนบท บ้านแฮด พระยืน และบ้านไผ่ เตือนชาวบ้านยกของขึ้นสู่ที่สูงพร้อมกัเฝ้าระวังระดับน้ำ

สำหรับเขื่อนลำปาวให้ลดระดับการระบายน้ำลงวันละ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร และเมื่อน้ำอยู่ในภาวะปกติไม่เกิน 100% ของเขื่อนลำปาว ก็จะหยุดปล่อยน้ำก่อนเพื่อให้น้ำเขื่อน อุบลรัตน์ที่มีปริมาณเกินความจุระบายน้ำออกไปก่อน

เขื่อนอุบลรัตน์

กรมชลพร้อมเครื่องสูบน้ำเร่งระบาย

อย่างไรก็ตาม ชลประทานภาค 6 จะหารืออีกกครั้ง เพื่อประเมินสถานการณ์  โดยการเตรียมความพร้อมรับน้ำเอ่อท่วมในพื้นที่ โดยจะใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ของกรมชลประทานสูบน้ำเร่งน้ำที่มหาสารคามเพื่อให้น้ำไหลได้เร็วขึ้น ควบคุมน้ำไม่ให้เกินตลิ่งทั้งลำน้ำพองและลำน้ำชี

เขื่อนอุบลรัตน์

สำหรับน้ำในลำน้ำชี ตอนนี้หัวน้ำเข้าสู่พื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้ว แต่ก็ยังควบคุมน้ำได้ และบริหารจราจรน้ำได้อีกไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ หัวน้ำที่ผ่านจังหวัดขอนแก่นก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนน้ำท่วมจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าปี 2565 โดยน้ำก้อนนี้จะไหลไปถึงจังหวัดอุบลราชธานีในอีกหนึ่งเดือน ซึ่งก็เข้าสู่หน้าหนาวและน้ำก็จะไม่เกินตลิ่ง เกษตรกรก็เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วพอดี

เขื่อนอุบลรัตน์

393752165 336258302282418 1141240772795299508 n

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo