General

ให้ไว! กรมการจัดหางาน รับสมัครคนไทย ไปทำงานที่ UAE จ้าง 3 ปี เช็กรายละเอียด-ตำแหน่งงาน คลิก

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนไทย ไปทำงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จ้าง 3 ปี สมัครออนไลน์ 11 ก.ย.-10 ต.ค.

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง บริษัท CROWN EMIRATES COMPANY LTD. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)

กรมการจัดหางาน

สมัครออนไลน์ 11 ก.ย.-10 ต.ค.

ซึ่งประกอบกิจการผลิตกระป๋องและบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม จำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ช่างกล พนักงานควบคุมเครื่องจักร/ช่างเครื่อง และพนักงานฝ่ายผลิต รวมจำนวน 15 อัตรา

มีค่าล่วงเวลาตามกฎหมาย  ยูเออี โดยนายจ้างจะจัดหาที่พัก อาหารวันละ 3 มื้อ พร้อมจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินจากกรุงเทพฯไปดูไบ และตั๋วขากลับเมื่อทำงานครบตามสัญญาจ้าง

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ uaeapply.doe @gmail.com ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน – 10 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมการจัดหางาน

คุณสมบัติและตำแหน่งงาน

สำหรับคุณสมบัติและตำแหน่งงาน ที่บริษัท CROWN EMIRATES COMPANY LTD. แจ้งความต้องการ เป็นเพศชาย อายุ 20 – 35 ปี จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 15 อัตรา ระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยได้รับอัตราค่าจ้าง ดังนี้

  1. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า (Electrician) จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,000 ดีแรห์ม หรือประมาณ 29,020 บาท จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าขึ้นไป (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเมคคาทรอนิกส์
  2. ตำแหน่งช่างกล (Machine Technician) จำนวน 6 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรห์ม หรือประมาณ 24,183 บาท จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป (ปวช.) ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน สาขาช่างยนต์ ช่างซ่อมบำรุง
  3. ตำแหน่งพนักงานควบคุมเครื่องจักร/ช่างเครื่อง (Machines Operator/Machinist) จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรห์ม หรือประมาณ 24,183 บาท จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป (ปวช.) ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน สาขาช่างยนต์ ช่างซ่อมบำรุ
  4. ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต (Operator) จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 1,900 ดีแรห์ม หรือประมาณ 18,379 บาท จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย (ม.6) ขึ้นไป หรือเทียบเท่า (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 8 กันยายน 2566 : 1 ดีแรห์ม เท่ากับ 9.67 บาท)

กรมการจัดหางาน

นายจ้างเดินทางมาคัดเลือกด้วยตนเอง อย่าเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้าง

การรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่ารับรองประวัติอาชญากรรม และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 6,000 บาท

“นายจ้างจะเดินทางคัดเลือกด้วยตัวเอง โดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ขอให้ทราบว่ากรมการจัดหางานดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส โปรดอย่าหลงเชื่อผู้ไม่หวังดีแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานได้ เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี” นายไพโรจน์ กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์สมัครงาน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และศึกษารายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ doe.go.th/overseas หรือเฟชบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกทางไลน์กลุ่ม : ผู้สมัคร CROWN  และทางเฟซบุ๊ค : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2245 1034 สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo