General

สปสช.แจงจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามสัดส่วนกลุ่มเสี่ยงเท่ากันทุกจังหวัด

สปสช.แจงแนวทางจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ รพ.  ตามสัดส่วนประชากรกลุ่มเสี่ยงเท่ากันทุกจังหวัด วัคซีนถึง รพ.แล้ว 5 แสนโดส เตรียมกระจายทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายนนี้

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงแนวทางการจัดสรรวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้กับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงประจำปี 2566 ว่า สปสช. ได้จัดเตรียมจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไว้แล้ว 5.26 ล้านโดส

shutterstock 2066210303

ในจำนวนนี้ รวมส่วนที่เพิ่มใหม่ 8.6 แสนโดสฉีดให้กลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อการดูแลที่ครอบคลุมมากขึ้น ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

ผ่านมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานไปแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งมีระยะเวลาฉีด 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-31 สิงหาคม 2566

สำหรับหลักเกณฑ์ในการจัดสรรวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นั้น เป็นไปตามแนวทางดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2566 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

นั่นคือ การจัดสรรตามสัดส่วนประชากรกลุ่มเสี่ยงเท่ากัน ทุกเขตและทุกจังหวัด ซึ่ง สปสช.ทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ ได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เพื่อจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามสัดส่วนประชากรกลุ่มเสี่ยงในแต่ละจังหวัด

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

พร้อมกันนี้ ได้กำหนดเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในแต่ละหน่วยบริการ หรือสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กลุ่มเสี่ยงเพื่อให้ดำเนินการได้ตามเป้าหมายต่อไป

ในการกระจายวัคซีนให้หน่วยบริการนั้น ดำเนินการผ่านระบบ VMI ขององค์การเภสัชกรรม โดยได้จัดสรรให้ถึงหน่วยบริการทั่วประเทศเป็น 3 ระยะ ดังนี้

  • วันที่ 25 เมษายน 2566 จำนวน 5 แสน โดส
  • วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 จำนวน 1.5 ล้านโดส
  • ส่วนที่เหลือภายจะส่งถึงหน่วยบริการวันที่ 25 มิถุนายน 2566

นอกจากนั้นได้สำรองคงคลังไว้ที่ส่วนกลางสำหรับหน่วยบริการที่ต้องการเพิ่ม จำนวน 50,000 และในส่วนของหญิงตั้งครรภ์ที่ให้บริการตลอดทั้งปี ได้ทยอยจัดสรรให้หน่วยบริการเป็นระยะเพิ่มเติมอีกด้วย

สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง สามารถติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่ หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลในระบบบัตรทอง ได้ทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐ ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ กทม. และคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ หรือสถานพยาบาลตามสิทธิที่ท่านไปรักษาเป็นประจำ

สามารถดูรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมได้ที่ แอปพลิเคชันเป๋าตัง เมนูกระเป๋าสุขภาพ เลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค

ขณะเดียวกัน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับบริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล  ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีแอปเป๋าตัง จะได้รับการแจ้งเตือนว่า ท่านมีสิทธิได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงไปใช้บริการ

วัคซีน 2

ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สปสช. ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย เปิดให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทอง จองสิทธิการฉีดวัคซีนฯ ล่วงหน้าผ่าน กระเป๋าสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ได้ โดยสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองสิทธิฉัดวัคซีนฯ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2566 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

กรณีผู้ที่อยู่ใน กทม. แต่ไม่สะดวกจองผ่านแอปเป๋าตัง ให้ โทร.สายด่วน สปสช. 1330 กด 8 เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้

ผู้ที่อยู่ในต่างจังหวัดนอกพื้นที่กรุงเทพฯ ไม่สามารถจองผ่านแอปเป๋าตังได้ แต่สามารถโทรนัดรับบริการล่วงหน้าก่อน เพื่อลดความแออัดในการเข้ารับบริการวัคซีนได้เช่นกัน

นพ.จเด็จ กล่าวเพิ่มว่า ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข อยู่ในช่วงการรณรงค์ให้ประชาชนไทยรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประจำปีด้วยเช่นกัน ซึ่งประชาชนทั้ง 7 กลุ่มเสี่ยงก็สามารถรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยฉีดที่ต้นแขนคนละข้าง แต่หากไม่ได้ฉีดพร้อมกัน สามารถฉีดเมื่อไรก็ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงระยะห่าง

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ที่ได้รับสิทธิในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่

  • หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
  • เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
  • ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
  • บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
  • โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
  • โรคอ้วน (น้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
  • ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo