General

‘เชียงราย’ วิกฤติ! ค่าฝุ่น PM 2.5 สูงกว่ามาตรฐานอนามัยโลก 32 เท่า

เชียงราย วิกฤฤติ! พบค่าฝุ่น PM 2.5 สูงกว่าค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกถึง 32 เท่า และสูงกว่าค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของประเทศไทย 9 เท่า

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในวันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. พบค่าฝุ่น PM2.5 สูงถึง 480 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่ ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของประเทศไทย 9 เท่า และสูงกว่าคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก 32 เท่า

ฝุ่น PM 2.5

นอกจากนี้ ยังพบอีก 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน บึงกาฬ หนองคาย และนครพนม มีค่าฝุ่นอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ มากกว่า 91ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

สัปดาห์นี้พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ยังคงมีแนวโน้มการสะสมฝุ่น PM 2.5 เนื่องจากลมนิ่ง รวมทั้งการเผาทั้งในประเทศ และจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งพบจุดความร้อนสะสมในเดือนมีนาคมสูงถึง 25,209 จุด ส่งผลให้ฝุ่น PM 2.5 อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า ระดับค่าฝุ่นละอองดังกล่าว นอก จากจะส่งผลให้มีอาการต่าง ๆ เช่น แสบตา คันตา ตาแดง ระคายเคืองผิวหนัง ไอ หายใจลำบาก แน่นหน้าอกแล้ว ผู้ที่มีโรคหัวใจ และระบบทางเดินหายใจ จะมีอาการที่รุนแรงมากขึ้น

หากได้รับในปริมาณมากในระยะยาว ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จะทำให้เกิดการอักเสบภายในร่างกาย เข้าไปทำลายระบบต่าง ๆ ในเซลล์ของปอด ทำให้เกิดโรคทั้งระบบหัวใจ หลอดเลือด และมะเร็งในระยะยาว

ฝุ่น PM 2.5
นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวเตือนประชาชนว่า ข้อมูลจากการเฝ้าระวังอาการตนเองของประชาชน ผ่านระบบ 4HealthPM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ ช่วงเดือนมีนาคม 2566 พบว่า ประชาชนมีอาการที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัสฝุ่นถึง 73.2% เพิ่มขึ้นมากกว่าเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 5-14 ปี และผู้สูงอายุ กรมอนามัย จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพตนเองโดย

  • ลดระยะเวลาหรืองดการออกนอกอาคารโดยไม่จำเป็น หากออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น
  • งดการออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจ
  • อยู่ในบ้าน ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด หากทำห้องปลอดฝุ่นได้ ให้อยู่ในห้องปลอดฝุ่น
  • ดูแลสุขภาพเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว สังเกตอาการ หากมีอาการรุนแรง เช่น แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก ให้รีบไปพบแพทย์
  • งดการเผา และช่วยสอดส่อง ป้องกันไม่ให้มีการเผาในชุมชน

ฝุ่น PM 2.5

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo