COVID-19

โควิดวันนี้ 13 ส.ค. เสียชีวิต 35 ราย ติดเชื้อใหม่ยังเกาะหลัก 2 พันราย

รายงานผู้ป่วยโควิดวันนี้ 13 ส.ค. ติดเชื้อรายใหม่ รับรักษาตัวใน รพ. 2,140 ราย เสียชีวิต 35 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 912 ราย

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สรุปรายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิดวันนี้ วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,140 ราย จำแนกเป็น

โควิดวันนี้ 13 ส.ค.

  • ผู้ป่วยในประเทศ 2,139 ราย
  • ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย
  • ผู้ป่วยสะสม 2,395,217 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

สำหรับผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้ 1,898 ราย ส่งผลให้จำนวนหายป่วยสะสม 2,396,569 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) และมีผู้ป่วยกำลังรักษา 21,791 ราย

โควิด 2

ขณะที่จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตอยู่ที่ 35 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 10,100 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 912 ราย

หมายเหตุ: เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล ทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม

อ่านข่าวเพิ่มเติม