COVID-19

เจอ-แจก-จบ คืออะไร? สรุปครบในโพสต์เดียว เช็คทุกสิทธิรักษา ที่นี่!!

สรุปย่อ ชัดทุกเรื่อง “เจอ-แจก-จบ” ผู้ป่วยโควิด-19 อาการแบบไหนเข้าข่ายรักษาแบบผู้ป่วยนอก แบบไหนต้องเข้า HI-CI พร้อมเผยวิธีการรักษาทุกสิทธิ ทั้งบัตรทอง ประกันสังคม ข้าราชการ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โพสต์เพจเฟซบุ๊ก อธิบายถึง การนำหลักเกณฑ์ดูแลรักษาและการให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบผู้ป่วยนอก หรือ “เจอ-แจก-จบ” มาใช้ โดยสรุปให้เข้าใจได้ง่าย ดังนี้

เจอ-แจก-จบ

เจอ-แจก-จบ คืออะไร?

นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการแบบผู้ป่วยนอกด้วยระบบ Tele-health โดย หลังจากผู้ที่สงสัยป่วยโควิด-19 ตรวจ ATK แล้วหากพบผลเป็นบวก (เจอ) ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ

จากนั่น แพทย์จะพิจารณาจ่ายยารักษาตามอาการ 3 สูตร (แจก) ได้แก่ 1. ยาฟ้าทะลายโจร 2. ยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ แก้ไอ ลดน้ำมูก 3. ยาฟาวิพิราเวียร์ (การจ่ายยาขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้ของแพทย์)

แพทย์จะแนะนำการดูแลรักษาต่อไป จ่ายยาแล้วให้กลับมากักตัวที่บ้าน (จบ) แต่หน่วยบริการยังให้ผู้ป่วยดูแลป้องกันตนเองเหมือนเดิม และติดตามอาการ 1 ครั้งใน 48 ชั่วโมง

การดูแลผู้ป่วยโควิด 19 แบบผู้ป่วยนอก (OPD) เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2565 โดยจะใช้การรักษาแบบผู้ป่วย (OPD) มาเสริม

สำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการและไม่มีภาวะเสี่ยง สามารถรักษาแบบ OPD และแยกกักตัวเองที่บ้านได้ โดยระบบการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 การรักษาจะมีการติดตามประเมินอาการ 48 ชั่วโมง หากอาการดีขึ้นทุกอย่าง ก็จะให้ผู้ป่วยแยกกักตัวที่บ้านต่อจนครบกำหนดระยะเวลากักตัว

กรณีผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง มีโรคประจำตัว เมื่อแพทย์ตรวจมีอาการไม่รุนแรง ก็ให้เข้าระบบรักษาที่บ้าน (Home Isolation หรือ HI) หรือการรักษาในระบบชุมชน (Community Isolation หรือ CI) Hospitel และ Hotel Isolation แต่หากมีอาการรุนแรงมาก มีภาวะเสี่ยงจะถูกคัดแยกไปที่โรงพยาบาล

เจอแจกจบ

วิธีการไปรับบริการแบบผู้ป่วยนอกของแต่ละสิทธิรักษา

  • สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) รักษาทุกที่ตามนโยบายยกระดับบัตรทอง สามารถเข้ารับบริการในระบบบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ โดยที่หน่วยบริการจะไม่มีการเรียกให้กลับไปรับใบส่งตัวมาเหมือนในอดีต

ตัวอย่างหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึง คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น

  • สิทธิประกันสังคม ไปโรงพยาบาลตามสิทธิหรือโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนเลือกไว้ สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1506
  • สิทธิข้าราชการ ไปโรงพยาบาลรัฐหรือสถานพยาบาลภาครัฐได้ทุกแห่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo