COVID-19

โควิดชลบุรีวันนี้! ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 335 ราย บุคลากรทางการแพทย์ 6 ราย!

โควิดชลบุรีวันนี้! ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 335 ราย ติดเชื้อสะสม 15,283 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย เสียชีวิตสะสม 18 ราย อยู่ระหว่างรักษาอีก 4,225 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิดชลบุรีวันนี้ ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 335 ราย ติดเชื้อสะสม 15,283 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย เสียชีวิตสะสม 18 ราย อยู่ระหว่างรักษาอีก 4,225 ราย รักษาหายสะสม 11,040 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โควิดชลบุรี

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 335 ราย

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 18 ราย สะสม 630 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 170 ราย
2. CLUSTER ที่พักแรงงาน บริษัท ชัยพัฒน์พัทยาก่อสร้าง จำกัด อ.บางละมุง 10 ราย สะสม 10 ราย
3. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 16 ราย
4. บุคลากรทางการแพทย์ 6 ราย
5. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 5 ราย ดังนี้
5.1 กทม. 2 ราย
5.2 จังหวัดจันทบุรี 1 ราย
5.3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ราย
5.4 จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย
6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
6.1 ในครอบครัว 96 ราย
6.2 จากสถานที่ทำงาน 41 ราย
6.3 บุคคลใกล้ชิด 12 ราย
6.4 ร่วมวงสังสรรค์ 1 ราย
7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 17 ราย
9. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 113 ราย

โควิดชลบุรี

สถิติการฉีดวัคซีน

ณ วันที่ 26 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,844,925 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 7,093 คน ปอดอักเสบ 27 ราย ใส่ท่อหายใจ 3 ราย และเสียชีวิต 8 ราย

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 95,578 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 388,570 คน รวม 484,148 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 322 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 7,868 คน ปอดอักเสบ 18 ราย ใส่ท่อหายใจ 7 ราย และเสียชีวิต 10 ราย

สถิติการเสียชีวิต

สำหรับวันนี้ พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย (อายุ 64 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน (มีประวัติการรับวัคซีนหนึ่งเข็ม เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564) ดังนั้น การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่สาม จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

โควิดชลบุรี

ขณะนี้มีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมืองชลบุรี และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์

ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมืองชลบุรี ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่น ๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK