COVID-19

โควิดชลบุรี!! ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 316 ราย สะสม 14,634 ราย เสียชีวิตอีก 2 ราย

โควิดชลบุรี!! ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 316 ราย สะสมตั้งแต่ 1 มกราคมรวม 14,634 ราย เสียชีวิตอีก 2 ราย เสียชีวิตสะสม 15 ราย อยู่ระหว่างรักษาอีก 4,790 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานยอดผู้ติดเชื้่อโควิดชลบุรีวันนี้ ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 316 ราย ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 มกราคมรวม 2565 รวม 14,634 ราย เสียชีวิตอีก 2 ราย เสียชีวิตสะสม 15 ราย อยู่ระหว่างรักษาอีก 4,790 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โควิดชลบุรี

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 316 ราย

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 18 ราย สะสม 592 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 149 ราย
2. CLUSTER ที่พักแรงงาน บริษัท เทียนลี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด อ.บ้านบึง 19 ราย สะสม 19 ราย
3. CLUSTER แรงงานต่างด้าวตรวจเพื่อขออนุญาตทำงาน บริษัท ที.พี.กรู๊ปอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด อ.พนัสนิคม (ซึ่งอาจเป็นซากเชื้อแล้วส่วนหนึ่ง) 10 ราย สะสม 10 ราย
4. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 11 ราย
5. บุคลากรทางการแพทย์ 3 ราย
6. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 2 ราย ดังนี้
6.1 กทม. 1 ราย
6.2 จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย
7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
7.1 ในครอบครัว 83 ราย
7.2 จากสถานที่ทำงาน 52 ราย
7.3 บุคคลใกล้ชิด 23 ราย
7.4 ร่วมวงสังสรรค์ 2 ราย
8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 4 ราย
9. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 89 ราย

โควิดชลบุรี

สถิติการฉีดวัคซีน

ณ วันที่ 24 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,842,142 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 6,664 คน ปอดอักเสบ 26 ราย ใส่ท่อหายใจ 2 ราย และเสียชีวิต 6 ราย

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 96,646 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 390,285 คน รวม 486,931 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 305 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 7,665 คน ปอดอักเสบ 18 ราย ใส่ท่อหายใจ 7 ราย และเสียชีวิต 9 ราย

ผู้ป่วยอาการหนัก – ผู้เสียชีวิต

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 1 ราย (มีประวัติการรับวัคซีนสามเข็ม) และพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 2 ราย (อายุ 75 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนหนึ่งราย)

ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาศที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

โควิดชลบุรี

ขณะนี้มีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมืองชลบุรี และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์

ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมืองชลบุรี ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด

สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK