COVID-19

วิธีเตรียมพร้อม เมื่อมีสมาชิกในครอบครัวต้องแยกกักตัวที่บ้าน คอนโดมิเนียม

กรมอนามัย แนะครอบครัวเตรียมความพร้อม กรณีมีผู้ต้องแยกกักตัวที่บ้าน คอนโดมิเนียม จัดเตรียมพื้นที่และการจัดการบ้าน พร้อมให้แนวทางการปฏิบัติตัว ป้องกันการติดเชื้อภายในครอบครัว

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ทั้งสายพันธุ์เดลตา และสายพันธ์โอไมครอน ทำให้ต้องมีการแยกกักตัวที่บ้าน หรือที่พักอาศัยประเภทคอนโดนิเนียม (Home Isolation) ระหว่างการรอเตียงเข้ากักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ เพื่อควบคุมป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย

แยกกักตัวที่บ้าน

กรมอนามัย มีคำแนะนำสำหรับครอบครัว เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีมีผู้ต้องแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน ดังนี้

1. แยกส่วนหรือพื้นที่เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 – 2 เมตร

2. หากมีพื้นที่จำกัดให้จัดทำฉากกั้นระหว่างผู้ต้องถูกแยกกักตัวและคนอื่น ๆ ในครอบครัว

3. จัดห้องพักให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี มีแสงแดดเข้าถึง

4. แยกของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ จานชาม เป็นต้น

5. การทำความสะอาดเสื้อผ้า ใช้ผงซักฟอกตามปกติ หากมีเครื่องซักผ้าให้ซักด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้า ในน้ำอุณหภูมิ 60 – 90 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 25 นาที และผึ่งแดดให้แห้ง

6. การใช้ห้องน้ำ ห้องส้วมกรณีที่ไม่สามารถแยกห้องได้ ให้ผู้อื่นใช้ห้องน้ำก่อน ส่วนผู้แยกกักตัวให้ใช้เป็นคนสุดท้าย พร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อย ด้วยผ้าชุบน้ำยาฟอกขาวความเข้มข้น 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5%

กรมอนามัย

7. เตรียมถังขยะส่วนตัวที่มีฝาปิดมิดชิดและของใช้ส่วนตัวโดยเฉพาะ ทั้งในบริเวณที่นอนและห้องน้ำ

8. ถ้ามีห้องนอนห้องเดียว แต่ต้องนอนร่วมกับคนในบ้าน ต้องเปิดประตูหน้าต่างให้โล่งโปร่งที่สุด หรือใช้ฉากผ้าม่านกั้นระหว่างกัน พยายามอยู่ห่างจากคนในครอบครัวให้มากที่สุด และวัดไข้ทุกวัน

หากมีอาการไข้สูงมากกว่า 39 องศาเซลเซียส หายใจหอบเหนื่อย วัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วได้น้อยกว่า 94% ซึ่งค่าปกติอยู่ที่ 96-100% ให้รีบโทรติดต่อโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านทันที

สำหรับคำแนะนำการปฏิบัติตัวของผู้ที่พักอาศัยและผู้ดูแลที่อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อในบ้าน คอนโดมิเนียม หรือแฟลต ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ นานอย่างน้อย 20 วินาที แยกของใช้ส่วนตัว แยกกันกินอาหารและไม่ดื่มน้ำร่วมกัน เก็บล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างจาน นำไปผึ่งแดดให้แห้ง

การเตรียมจัดของใช้สำหรับ ผู้ต้องแยกกักกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า อุปกรณ์การกินอาหาร อุปกรณ์ทำความสะอาด หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้แยกกัก โดยเฉพาะในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ แยกตะกร้าและแยกซัก

ส่วนการใช้เครื่องซักผ้าสามารถซักรวมกันได้ โดยให้ซักผ้าของผู้ที่พักอาศัยและผู้ดูแลที่อยู่ร่วมกันก่อน ส่วนผู้แยกกักตัวให้ซักเป็นคนสุดท้าย และภายหลังการซักแล้วให้ฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฟอกขาว หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ (เดทตอล) ปั่นหลังซักเสร็จ เพื่อทำความสะอาดถังเครื่องซักผ้าซักอีกครั้ง

นพ.สุวรรณชัย
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

นอกจากนี้ ควรทำสะอาดบ้านสม่ำเสมอทุกวันด้วยน้ำยาถูพื้นหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ สำหรับเช็ดพื้นผิว และน้ำยาอเนกประสงค์ บริเวณจุดสัมผัสต่าง ๆ สำหรับการกินอาหาร ต้องเน้น ปรุงสุก กินอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำสะอาด 6-8 แก้วต่อวัน พักผ่อนให้เพียงพอ หากิจกรรมผ่อนคลายเพื่อลดภาวะเครียด

ขยะจากผู้ป่วยทุกชิ้นถือเป็นขยะติดเชื้อ ควรกำจัดให้ถูกวิธี คือ รวบรวมขยะทั้งหมดใส่ในถุง 2 ชั้น ราดด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% สารฟอกขาวเพื่อทำลายเชื้อ แล้วปิดปากถุงให้สนิท และฉีดสารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุงก่อนทิ้งที่ถังขยะติดเชื้อ

ด้านเจ้าของหรือนิติบุคคลคอนโดมิเนียมหรือแฟลต ขอให้เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เพื่อแจ้งเตือนพนักงาน ผู้พักอาศัย และผู้มาเยี่ยม เช่น โปสเตอร์การเว้นระยะห่าง การล้างมือและการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตัวให้กับผู้อยู่อาศัย

นอกจากนี้ นิติบุคคลคอนโดมิเนียมหรือแฟลต ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสถานประกอบการในการโทรแจ้งและติดต่อกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อดำเนินการควบคุมโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม