COVID-19

โควิดไทย เข้าระลอก 5!! สธ.กางแผนระบบรักษา HI-CI อันดับแรก

โควิดไทย เข้าระลอก 5 แล้ว กรมการแพทย์ เตรียมระบบรักษา HI และ CI  เป็นระบบการรักษาแรก  ภายใน 6 ชม. มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ส่วนต่างจังหวัด เร่งตั้งศูนย์ประสานงานเฉพาะพื้นที่รองรับผู้ป่วย

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดี กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับ ดร.สันต์ ศรีอรรฆ์ธำรง อาจารย์พิเศษคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เกี่ยวกับสถานการณ์ระบาด พบว่า โควิดไทย ระบาดระลอก 5 แล้ว

โควิดไทย เข้าระลอก 5

สำหรับการรักษานั้น ขณะนี้มีเตียงรองรับจำนวน 52,300 เตียงทั่วประเทศ โดยในส่วนกทม.และปริมณฑล มีเตียงว่าง 25,828 เตียง ซึ่งหากเป็นไปตามกรมควบคุมโรค ประเมินฉากทัศน์หากมีผู้ป่วยโควิดสูงสุดถึง 3 หมื่นรายต่อวัน จะมีเตียงเพียงพอในการรักษา

กางแผนรับมือโควิดไทย เข้าระลอก 5

ขณะที่แนวทางรักษาผู้ป่วยหลังจากนี้ จะเน้นไปที่การรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation: HI) และศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation: CI) เป็นการรักษาแรก แต่หากมีอาการหนักจะส่งต่อรักษายัง รพ.ที่มีเตียงรองรับต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีระบบติดตาม โดยกรณีหากตรวจ ATK เป็นบวกที่บ้าน ให้ติดต่อสายด่วนสปสช. 1330 เมื่อติดต่อแล้วภายใน 6 ชั่วโมง จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อประเมินอาการ ว่า หากรักษาที่บ้านใน HI ได้ ก็รักษาที่บ้าน หากไม่ได้ให้รักษาที่ CI

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

ขณะนี้สำนักงานเขต กรุงเทพมหานครทุกเขตมีการจัดเตรียมไว้แล้ว พร้อมทั้งมีการจัดเตรียม CI สำหรับเด็กและแรงงานต่างด้าวได้แล้วเช่นกัน

ทั้งนี้ ระบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิดในรอบนี้ จะเน้นการรักษาที่บ้าน (HI) และศูนย์ดูแลในชุมชน (CI) เป็นอันดับแรก เรียกว่า HI และ CI first และประสานเข้าระบบผ่าน 1330 ซึ่งจะดำเนินการจับคู่รพ.ให้ พร้อมรับประกันว่าภายใน 6 ชั่วโมงจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ กรณีอาการหนักให้โทร 1669 เพื่อรับส่งต่อรักษาในรพ.

ส่วนในต่างจังหวัดนั้น นพ.เกียรติถูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ทางจังหวัดเตรียมศูนย์ประสานงานเรื่องนี้ในแต่ละจังหวัดแล้ว ซึ่งอาจมีเบอร์ติดต่อเฉพาะของแต่ละจังหวัดเอง นอกจาก 1330 เพื่อความรวดเร็ว

พร้อมกันนี้ ได้ประสานกับกรุงเทพมหานคร ให้มีการจัดทำเตียง CI สำหรับเด็กและครอบครัวเอาไว้ 6 โซน โซนละ 1 แห่ง แห่งละอย่างน้อย 50 เตียง และ 1 ห้องเด็กอยู่ร่วมกัน 3-4 คน มีพื้นที่ให้ทำกิจกรรมได้ เพื่อรองรับผู้ป่วยเด็ก เนื่องจากยังฉีดวัคซีนไม่ครอบคลุม

นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้ง CI สำหรับแรงงานต่างด้าวด้วยโซนละ 1 แห่ง แห่งละประมาณ 100 เตียง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo