COVID-19

โควิดชลบุรีวันนี้! ติดเชื้อรายใหม่พุ่งอีก 170 ราย สะสมทะลุ 1.09 แสนรายแล้ว

โควิดชลบุรีวันนี้! ติดเชื้อรายใหม่พุ่งอีก 170 ราย สะสม 109,086 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 772 ราย อยู่ระหว่างรักษาอีก 1,836 ราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR รายงานยอดโควิดชลบุรีวันนี้! ติดเชื้อรายใหม่พุ่งอีก 170 ราย สะสม 109,086 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 772 ราย อยู่ระหว่างรักษาอีก 1,836 ราย รักษาหายสะสม 106,478 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โควิดชลบุรี

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 170 ราย

  • คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 11 ราย สะสม 5,163 ราย และจังหวัดอื่น ๆ รวมสะสม 1,848 ราย
  • Cluster บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 10 ราย สะสม 91 ราย
  • Cluster บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด อ.ศรีราชา 6 ราย สะสม 22 ราย
  • Cluster บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 44 ราย
  • Cluster บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 12 ราย
  • อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 2 ราย
  • บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย
  • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จากคนในครอบครัว 46 ราย จากสถานที่ทำงาน 29 ราย จากบุคคลใกล้ชิด 6 ราย และจากการร่วมวงสังสรรค์ 4 ราย
  • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 7 ราย
  • อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 41 ราย

สถิติการฉีดวัคซีน

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,707,659 คน ซึ่งในเดือนนี้มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 162 คน ปอดอักเสบ 5 คน ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ ไม่พบผู้เสียชีวิต

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 160,865 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 460,549 คน รวม 621,414 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ และไม่ได้ฉีดวัคซีน 1,115 คน ปอดอักเสบ 12 คน และเสียชีวิต 11 คน

โควิดชลบุรี

ผู้ป่วยอาการหนัก-ผู้เสียชีวิต

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 4 ราย (ไม่พบประวัติการรับวัคซีน 4 ราย) และพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย (เพศชายอายุ 60 ปี) มีปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทำให้ความรุนแรงของโรคที่นำไปสู่การเสียชีวิต คือ เป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคไตเรื้อรัง โรคไขมันในเลือดสูง

ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาศที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

การระบาดของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท ทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในที่มีผู้คนรวมตัวกัน ทั้งในในสถานประกอบการ ตลาด แคมป์คนงานก่อสร้าง และชุมชนที่พักอาศัย ค่ายทหาร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK