COVID-19

เชียงใหม่ สั่งปิดรวด 6 สถานที่เสี่ยงในหลายอำเภอ 14 วัน สกัดคลัสเตอร์ระบาด

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 6 แห่ง ในหลายอำเภอ เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อให้การควบคุมโรคในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมงดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งปิดสถานที่เสี่ยงอีกเพิ่มอีก 6 แห่ง เป็นระยะเวลา 14 วัน หลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ดังนี้

LINE ALBUM cell virusโควิดใน ม ๒๑๑๑๒๕

  • ปิดบ้านพักนักกีฬา VL Academy หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564
  • หอพักมีบุญ หมู่ที่ 6 บ้านสันมะเกี๋ยง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564
  • หอพักนายตั๋น สายแปง หมู่ที่ 3 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564
  • หอพักนางบุญศรี สืบสายแปง หมู่ที่ 3 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2564
  • ที่พักคนงานของ นายสอน เทพปัญญา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหวน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564
  •  บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564

ชม

ทั้งนี้ เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกราย ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

ขณะเดียวกัน ให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo