COVID-19

เริ่ม 31 ต.ค.! นายกฯ ลงนาม ยกเลิกเคอร์ฟิว ‘กทม.-16 จังหวัด’


นายกรัฐมนตรีลงนาม ยกเลิกเคอร์ฟิว ในพื้นที่ 17 จังหวัด รวม กรุงเทพมหานคร มีผลตั้งแต่เวลา 23.00 น. วันที่ 31 ตุลาคมนี้ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ผอ.ศบค.) ลงนามในคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 18/2564 เรื่อง พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ยกเลิกเคอร์ฟิว

โดยที่การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น รัฐบาลจึงเห็นว่า มีความจำเป็นที่จะต้องมีการฟื้นฟูประเทศเพื่อประโยชน์ด้านการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ และด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชน

เบื้องต้นจึงเห็นควรให้มีการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว อันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและการจ้างงาน

พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 17 จังหวัด 

 • กรุงเทพมหานคร
 • กระบี่
 • ชลบุรี (เฉพาะ อ.บางละมุง เมืองพัทยา ศรีราชา เกาะสีชัง และสัตหีบ เฉพาะ ต.นาจอมเทียน และ ต.บางเสร่)
 • เชียงใหม่ (เฉพาะ อ.เมืองเชียงใหม่ ดอยเต่า แม่ริม และแม่แตง)
 • ตราด (เฉพาะ อ.เกาะช้าง)
 • บุรีรัมย์ (เฉพาะ อ.เมืองบุรีรัมย์)
 • ประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะ ต.หัวหิน และ ต.หนองแก)
 • พังงา
 • เพชรบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองชะอำ)
 • ภูเก็ต
 • ระนอง (เฉพาะเกาะพยาม)
 • ระยอง (เฉพาะเกาะเสม็ด)
 • เลย (เฉพาะ อ.เชียงคาน)
 • สมุทรปราการ (เฉพาะบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 • สุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า)
 • หนองคาย (เฉพาะ อ.เมืองหนองคาย สังคม ศรีเชียงใหม่ และท่าบ่อ)
 • อุดรธานี (เฉพาะ อ.เมืองอุดรธานี บ้านดุง กุมภวาปี นายูง หนองหาน และประจักษ์ศิลปาคม)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ยกเลิกเคอร์ฟิว

ยกเลิกเคอร์ฟิว 17 จังหวัด วันที่ 31 ตุลาคมนี้ 

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังลงนามในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 36) ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ ข้อ 3 ที่เป็นการยกเลิกเคอร์ฟิวในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 17 จังหวัด ซึ่งมีเนื้อหาว่า

ให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเดิมเคยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากการจำแนกจังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ แต่ได้มีคำสั่งกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนดนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ในขณะที่สาระสำคัญอื่นๆ อาทิ ข้อ 4 ที่ระบุว่า ยังคงห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว และกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 500 คนในเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

และข้อ 5 ที่กำหนดว่า ในระยะเริ่มแรกของการเปิดเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ให้สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ยังคงปิดการดำเนินการไว้ก่อนในช่วงเวลานี้

ยกเลิกเคอร์ฟิว

ยกเลิกเคอร์ฟิว

ยกเลิกเคอร์ฟิว

อ่านข่าวเพิ่มเติม