COVID-19

มาแล้ว!! ATK ชุดละ 40 บาท จำหน่ายที่ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม เช็คได้ที่นี่

องค์การเภสัชกรรม(GPO) ดีเดย์จำหน่ายชุดตรวจ ATK ราคา 40 บาท ตั้งแต่ 18 ตุลาคมนี้ ภายใต้โครงการ “ATK คุณภาพ เพื่อสังคมไทย” เช็คจุดจำหน่ายทั้ง 8 แห่งที่นี่

ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า องค์การเภสัชกรรม (GPO) ได้จัดทำ “โครงการ ATK คุณภาพ เพื่อสังคมไทย” เพื่อให้คนไทยเข้าถึง ATK คุณภาพตามาตรฐานอย. ในราคาที่เหมาะสม ประชาชนเข้าถึงได้ โดยจัดหาชุดตรวจ ATK จำนวน 2 ล้านชุด มาจำหน่ายในราคาชุดละ 40 บาท

ATK

ทั้งนี้ เป็นหนึ่งในกลไกตลาด ที่ช่วยให้ราคา ATK ถูกลง และเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ครอบคลุมที่สุด โดยองค์การเภสัชกรรม จัดหาและจำหน่าย ATK ที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม ให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ

สำหรับ ATK จำนวน 2 ล้านชุดดังกล่าว ได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการสำนักงานอาหารและยา (อย.) คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ วันที่ 18 ตุลาคมนี้ โดยจะวางจำหน่ายผ่านร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมทั้ง 8 สาขาทั่วกรุงเทพ ในระยะแรก ดังนี้

  • สาขาราชเทวี (สำนักงานใหญ่) ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี โทร.0-2203-8847 และ 0-2203-8849
  • สาขายศเส ด้านข้างโรงพยาบาลหัวเฉียว โทร. 0-2222-5931 และ 0-2225-6367
  • สาขาจรัญสนิทวงศ์ โทร. 0-2412-9377
  • สาขาเทเวศร์ เยื้องธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 0-2282-0729
  • สาขารังสิต ใกล้ตลาดสี่มุมเมืองโทร.0-2536-3526 และ 0-2536-4086
  • สาขากระทรวงสาธารณสุข ตึกกรมการแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 1 โทร.0-2951-0925 และ 0-2590-6034
  • สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน ข้างธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 0-2354-9061
  • สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โทร. 0-2143-8768

อ่านข่าวเพิ่มเติม