COVID-19

ฉีดไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม ยังมีโอกาสติดเชื้อ 2.6% สายพันธุ์เดลตาทำประสิทธิภาพวัคซีนลด

“หมอเฉลิมชัย” เผยผลวิจัยฉีดไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม ยังติดเชื้อได้อีก 2.6% แถมระดับภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีน น้อยกว่าคนไม่ฉีดวัคซีน สรุปวัคซีนขณะนี้ไม่มียี่ห้อไหนป้องกันติดเชื้อได้ 100%

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chalermchai Boonyaleepun เปิดผลวิจัยอิสราเอล หลังฉีดไฟเซอร์บุคลากรทางการแพทย์ครบ 2 เข็ม ยังติดเชื้อได้อีก 2.6% โดยระบุว่า

ฉีดไฟเซอร์

ฉีดวัคซีน Pfizer ครบ 2 เข็มแล้ว ยังติดเชื้อได้อีก 2.6% โดยมีระดับภูมิคุ้มกันขึ้นจากการฉีดวัคซีนน้อยกว่าคนไม่ติดเชื้ออยู่ 2.8 เท่า

จากความรู้และข้อเท็จจริงที่ปรากฎว่า การฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นจากเทคโนโลยีใด หรือของบริษัทใด

แม้จะป้องกันการติดเชื้อได้พอสมควร แต่ก็จะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโดยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ แต่สามารถป้องกันการเจ็บป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาล หรือป่วยหนักจนต้องเข้าไอซียู หรือลดการเสียชีวิตได้อย่างมีนัยสำคัญ

จึงมีคำถามที่ผู้คนอยากทราบว่า แล้วจำนวนของผู้ที่ฉีดวัคซีนครบสองเข็ม จะติดเชื้อได้มากน้อยเพียงใด และการติดเชื้อจะมีอาการเป็นอย่างไรบ้าง

รายงานการศึกษาวิจัยของศูนย์การแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของอิสราเอล (Sheba Medical Center) ที่เมืองเทลอาวีฟ ได้เก็บข้อมูลของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ฉีดวัคซีน Pfizer ครบสองเข็มจำนวน 1497 ราย โดยทำการตรวจทั้ง RT-PCR Ag-RDT ตรวจเลือด และตรวจสารพันธุกรรมไวรัสด้วย

ไฟเซอร์

ผลปรากฎว่า พบ 39 ราย จาก 1,497 ราย คิดเป็น 2.6% ที่ติดโควิด (Breakthrough infection)

ตัวเลขที่น่าสนใจ ได้แก่

67% หรือ 26 ราย มีอาการเล็กน้อย และไม่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

33% หรือ 13 ราย ไม่มีอาการเลย

นอกจากนั้น ยังพบว่า ระดับภูมิคุ้มกันแบบ NAb : Neutralizing Antibody ในกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อ (Breakthrough infection) มีต่ำกว่าผู้ที่ไม่ติดเชื้ออยู่ 2.8 เท่า ( 192.8 หน่วย เทียบกับคนที่ไม่ติดเชื้อที่ 533.7 หน่วย)

โดยในผู้ที่มีระดับภูมิคุ้มกันขึ้นสูง ก็จะพบว่ามีจำนวนปริมาณไวรัสที่น้อย และก็จะสามารถแพร่เชื้อได้น้อยด้วย

ในช่วงเวลาดังกล่าวคือ 19 ธันวาคม 2563 ถึง 28 เมษายน 2564 ไวรัสส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์อัลฟ่าประมาณ 85%

และในกลุ่มผู้ติดเชื้อ 74% มีปริมาณไวรัสค่อนข้างสูงคือ Ct : Cycle threshold น้อยกว่า 30 ซึ่งสอดคล้องกับการมีระดับภูมิคุ้มกันที่ขึ้นจากวัคซีนต่ำ

LINE ALBUM รวมหมอโควิด ๒๑๐๙๑๙
นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

และที่น่าสนใจมากคือ การตรวจหาสารพันธุกรรมแอนติเจนโดยชุดทดสอบรวดเร็วคล้าย ATK ของบ้านเรา พบเพียง 59% ที่ให้ผลบวก

สรุปได้ว่า

1. การฉีดวัคซีน Pfizer ครบสองเข็ม มีความสามารถในการป้องกันการติดเชื้อได้ดีมาก

2. แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ติดเชื้อเกิดขึ้นได้อีก 2.6% โดย 2/3 มีอาการเล็กน้อย และ 1/3 ไม่มีอาการ

3″ กลุ่มที่ติดเชื้อ 2.6% ดังกล่าว จะมีระดับภูมิคุ้มกันที่ขึ้นจากการฉีดวัคซีน น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่มีอาการติดเชื้อถึง 2.8 เท่า

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาในรัฐแคลิฟอร์เนีย ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ข้อมูลจากสหรัฐฯจะเป็นในช่วงพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2564 ซึ่งไวรัสส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์เดลตา ทำให้ประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อของวัคซีน Pfizer ลดลงจาก 91% เหลือ 66%

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo