COVID-19

จองด่วน!!วัคซีนโมเดอร์นา ล็อตเพิ่มเติม รพ.จุฬารัตน์ เข็มละ 1,650 บาท

รพ.จุฬารัตน์ ขยายเวลาเปิดจอง วัคซีนโมเดอร์นา ล็อตเพิ่มเติม ราคาเข็มละ 1,650 บาท คาดฉีดได้เดือนมีนาคม 2565 อ่านรายละเอียด วิธีการลงทะเบียนจอง ที่นี่

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โพสต์เพจเฟซบุ๊ก ประกาศข่าวดีสำหรับคนที่ต้องการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา โดยขยายเวลาเปิดจองแล้ววันนี้ ราคาเข็มละ 1,650 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

วัคซีนโมเดอร์นา

“ข่าวดี กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ขยายเวลาเปิดจอง วัคซีนโมเดอร์น่า “ล็อตเพิ่มเติม” ราคาเข็มละ 1,650 บาท (คาดพร้อมให้บริการเดือนมีนาคม 2565 )

สนใจคลิกลงทะเบียนได้ที่ https://moderna.chularat-covid.com/

ช่องทางติดต่อเกี่ยวกับวัคซีน สำหรับบุคคลทั่วไป 

  • 𝟬𝟴𝟱-𝟭𝟭𝟭𝟮𝟬𝟵𝟮
  • 𝟬𝟵𝟭-𝟳𝟳𝟮𝟰𝟯𝟬𝟮
  • 𝟬𝟴𝟵 𝟵𝟯𝟵𝟮𝟮𝟯𝟵
  • 𝟬𝟵𝟱-𝟯𝟱𝟮𝟰𝟬𝟯𝟱
  • 𝟬𝟴𝟴-𝟲𝟮𝟱𝟴𝟴𝟵𝟱

จุฬารัตน์1 โมเดอร์นา

เงื่อนไขการจองวัคซีนโมเดอร์นา

1. ราคาวัคซีนเข็มละ 1,650 บาท จ่ายเต็มจำนวนในวันจอง

2. การจองจะสำเร็จ ต่อเมื่อได้รับการยืนยันสถานะการชำระเงินเท่านั้น

3. โรงพยาบาลจะนัดฉีดตามลำดับคิวให้สำหรับผู้ที่ชำระเงินก่อน เนื่องจากวัคชีนมีจำนวนจำกัด

ขอสงวนสิทธิไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี

ขั้นตอนการจองโมเดอร์นา กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์

1. ลงทะเบียนจองวัคซีน ผ่านเวปไซด์ https://moderna.chularat-covid.com/

2.  ระบบส่ง SMS รายละเอียดการชำระเงิน ทางเบอร์ติดต่อ และ อีเมล์ที่ให้ไว้ ภายใน 24 ชม. หลังจากที่ลงทะเบียน

3.  ชำระเงินผ่าน QR Payment หรือ บัตรเครดิต

4.  รับใบยืนยันการชำระ ทาง SMS และ อีเมล์นัดเข้ารับบริการ

หมายเหตุ

  • กรุณาศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน ก่อนทำการลงทะเบียน โดยละเอียดอีกครั้ง
  • คาดว่าพร้อมให้บริการเดือนมีนาคม 2565

รพ. ขอเรียนแจ้งว่า “รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนโดย ไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย ส่วนการจองวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชน เป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชน สามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง”

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

Avatar photo