COVID-19

อย. เอ่ยปากชวน ‘ไฟเซอร์’ ขึ้นทะเบียนวัคซีนเต็มรูปแบบ คาดพิจารณาไม่เกิน 30 วัน

อย. ไฟเขียว ไฟเซอร์ ขึ้นทะเบียนวัคซีนเต็มรูปแบบ จากปัจจุบันเป็นการขึ้นทะเบียน แบบใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน คาดใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 30 วัน เพื่อให้ขายได้เหมือนวัคซีนทั่วไป

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐ ได้อนุมัติวัคซีนโคเมอร์เนตีของ บริษัท ไฟเซอร์ จำกัด เต็มรูปแบบ นั้น

ไฟเซอร์ ขึ้นทะเบียน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเชิญชวนให้ บริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัด นำข้อมูลมายื่นเพื่อพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียน เต็มรูปแบบ (Full Approval) หลังจากที่ อย. ได้อนุมัติวัคซีนชนิดนี้ โดยเป็นการขึ้นทะเบียนแบบใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม
นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม

ทั้งนี้ เมื่อบริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัด นำข้อมูลมายื่นแล้ว อย. จะเร่งพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผล เนื่องจากมีข้อมูลเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ได้เคยอนุมัติไว้ โดยใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน สำหรับการขายนั้นจะเหมือนกับวัคซีนปกติทั่วไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม