COVID-19

‘กาญจนบุรี’ สกัดโควิด ปิด 5 อำเภอชายแดน เริ่ม 2 ส.ค. ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ 358 ราย

จังหวัดกาญจนบุรี สกัดโควิด ประกาศปิด 5 อำเภอชายแดน ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 22.00 ถึง 04.00 น. ยอดติดเชื้อวันนี้ 358 ราย จากโรงงานยังลาม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี (PRD_KAN) โพสต์เพจเฟซบุ๊ก เผยแพร่ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี  ปิด 5 อำเภอชายแดน ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

กาญจนบุรี สกัดโควิด

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในประเทศเพื่อนบ้าน ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี มีอำเภอที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน และใกล้เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล ซึ่งเป็นศูนย์กลางของประเทศไทย จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคออกไปเป็นวงกว้าง ทั้งการติดเชื้อระหว่างกัน ภายในจังหวัดกาญจนบุรีเอง อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพรวมของประเทศไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีคำสั่ง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้

กาญ 1

1. ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย

2. ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี

3. อำเภอสังขละบุรี

4. อำเภอทองผาภูมิ

5. อำเภอไทรโยค

ทั้งนี้ การขนส่งสินค้าอุปโภค – บริโภค การขนส่งทางการแพทย์ และการขนส่งพัสดุภายในประเทศ ให้ดำเนินการได้ โดยมอบหมายให้นายอำเภอท้องที่ เป็นผู้บริหารจัดการในพื้นที่

กาญ1

กาญจนบุรี สกัดโควิด หามออกนอกเคหสถาน 22.00 ถึง 04.00 น.

นอกจากนี้ ยังปิดตลาดนัดในท้องที่ทั้ง 5 แห่ง ยกเว้น ตลาดสดที่มีการเปิดเป็นประจำทุกวัน รวมทั้งห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน ระหว่าง เวลา 22.00 ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

กรณีมีความจำเป็น มีเหตุฉุกเฉิน ต้องออกนอกเคหสถาน ให้ขออนุญาตจากพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอ (นายอำเภอ) หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ห้ามผู้ใดเข้า – ออกพื้นที่อำเภอ เว้นแต่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอ (นายอำเภอ) หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

กาญ โควิด

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มจำนวน 358 ราย รวมจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 4,078 ราย หายป่วยกลับบ้าน สะสม 1,045 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล 3,000 ราย เสียชีวิตเพิ่ม จำนวน 1 ราย

จากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ เป็นผู้ป่วยในจังหวัด 84 ราย ผู้ป่วยนอกจังหวัด 6 ราย (เฉพาะวันที่ 30 กรกฎาคม 2564) ผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการ 268 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม