ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เพชรบูรณ์เร่งตรวจโควิดแคมป์โรงงานไก่ 7 พัน พบติดเชื้อเกือบครึ่ง

เพชรบูรณ์เร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุก คนงานไทย และแรงงานชาวเมียนมา ในแคมป์คนงานของบริษัทผลิตไก่สดแช่แข็ง พบคนงานติดเชื้อโควิด 3,481 ราย จากแรงงานกว่า 7,000 คน ขณะที่ชาวบ้านชุมชนโดยรอบติดเชื้อแล้ว 80 ราย

สาธารณสุขจังหวัด การตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ซึ่งอยู่ในแคมป์คนงานของบริษัท โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไก่สดแช่แข็งเพื่อการส่งออก แบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 4 บ้านลำตะคล้อ ต.กันจุ อ.บึงสามพัน

เพชรบูรณ์

โรงงานดังกล่าวเป็นสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมามากที่สุดในจังหวัด จนทางจังหวัดได้สั่งปิดโรงงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด และสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมกับทางบริษัท เร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกเพื่อหาผู้ติดเชื้อเพิ่ม ทั้งพนักงานบริษัท คนงานไทย และแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา

เจ้าหน้าที่ เริ่มดำเนินการตรวจมาตั้งแต่วันที่ 22-25 กรกฎาคม 2564 รวมเป็นเวลา 4 วัน มีแรงงานมาลงทะเบียน จำนวน 7,164 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด จำนวน 3,481 ราย เป็นคนงานไทย 391 ราย และแรงงานต่างด้าว 3,090 ราย โดยบริษัทได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามไว้รองรับแล้วกว่า 3,000 เตียง

ขณะเดียวกันยังมีการตรวจเชิงรุกใน 2 ชุมชนหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับแคมป์แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา คือ หมู่ 2 บ้านเขาเกตุ และหมู่ 4 บ้านลำตระคร้อเหนือ โดยพบผู้ติดเชื้อ  80 ราย โดยมีการแยกกักตัว และทำการรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์พักคอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ และที่บ้านพักของผู้ติดเชื้อ

ส่วนพนักงานบริษัท และคนงานไทย ที่มีภูมิลำเนาอยู่ตามอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ และต่างจังหวัด ซึ่งพบว่ามีจำนวนถึง 372 ราย ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ได้ทำการส่งรายชื่อผู้ติดเชื้อไปยังหน่วยงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพื้นที่ภูมิลำเนาที่พนักงานบริษัท และคนงานไทย ที่ติดเชื้ออยู่ เพื่อให้ทำการกักตัว 14 วัน และเฝ้าระวังสังเกตอาการคนในครอบครัว และผู้ใกล้ชิดที่เสี่ยงสัมผัสกับผู้ติดเชื้อดังกล่าว

ขณะที่อำเภอบึงสามพัน ได้เตรียมการวางแผนการฉีดวัคซีนอย่างเร่งด่วน ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง ในพื้นที่รอบโรงงาน

คาดว่าจะดำเนินการฉีดได้ในวันนี้ (26 ก.ค.) เพื่อป้องกันการติดเชื้อแล้วมีอาการรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตของกลุ่มผู้สูงวัย และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่รอบบริษัทด้วย

นอกจากนั้น หน่วยงานความมั่นคง และผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ได้ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่ ควบคุมบริเวณชุมชนโดยรอบบริษัท จำนวน 7 จุด ให้เข้มงวดการปฏิบัติ และจำกัดเคลื่อนย้ายการเดินทางเข้าออกพื้นที่ ไม่ให้มีคนเข้าออกพื้นที่โดยรอบบริษัทดังกล่าว โดยจะตั้งจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่ เป็นเวลา 14 วัน หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

อ่านข่าวเพิ่มเติม: