ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘งดเก็บค่าเทอม’ โรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ออกประกาศถึงผู้ปกครอง งดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ออกประกาศ เรื่องแนวทางการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน และการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยโรงเรียนหนองไผ่ ในพระสังฆราชูปถัมภ์  ได้เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า งดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีแนวทางดังนี้

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และการได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ทางโรงเรียนหนองไผ่ ตระหนักถึงความสำคัญในสถานการณ์ ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางดังนี้

  • งดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 1,700 บาท
  • งดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ของนักเรียนห้องเรียนที่ 1 ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่1/2564 จำนวน 1,500 บาท

 

 

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight