ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เปิดข้อมูลยอดดับโควิดวันนี้ กทม.หนักสุด 28 ราย 70% อายุเกิน 60 ปี

ยอดเสียชีวิตวันนี้ ทำสถิติสูงสุด 61 ราย “กทม.” หนักสุดดับเพิ่มอีก 28 ราย ชี้ 70% อายุเกิน 60 ปี พบส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน ประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 6,087 ราย โดยเป็นการติดเชื้อในประเทศ 6,076 ราย (แยกเป็นจากระบบเฝ้าระวังและบริการสุขภาพ 3,905 ราย จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 1,964 ราย จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 207 ราย) และเดินทางมาจากต่างประเทศอีก 11 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 270,921 ราย

ยอดเสียชีวิตวันนี้

ยอดเสียชีวิตรวม 2,141 ราย

ทั้งนี้ วันนี้มีผู้เสียชีวิตอีก 61 ราย ทำให้ยอดเสียชีวิตขยับไปที่ 2,141 ราย รักษาหายเพิ่มอีก 3,638 ราย รวมยอดรักษาหาย 214,340 ราย ยังรักษาอยู่จำนวน 54,440 ราย เป็นการรักษาอยู่ในรพ. 26,025 ราย รพ.สนาม 28,415 ราย ทั้งนี้มีผู้ป่วยอาการหนัก 2,002 ในจำนวนผู้ป่วยหนักนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจถึง 579 ราย

เฉพาะการระบาดในระลอกเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 2 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 6,087 ราย โดยมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 242,058 ราย รักษาหายเพิ่ม 3,638 ราย รวมรักษาหายแล้ว 186,914 ราย ยังรักษาอยู่จำนวน 54,440 ราย เสียชีวิต 61 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 2,047 ราย

ยอดเสียชีวิตวันนี้

ยอดเสียชีวิตวันนี้

รายละเอียดผู้เสียชีวิต 61 ราย เป็นเพศชาย 29 ราย เพศหญิง 32 ราย อายุ 30-90 ปี โดยเป็นผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นเกือบ 70% อยู่ในพื้นที่ ยอดเสียชีวิตวันนี้ มีรายละเอียดดังนี้

 • กรุงเทพมหานคร 28 ราย
 • นนทบุรี 9 ราย
 • สมุทรปราการ 8 ราย
 • ปัตตานี 5 ราย
 • ปทุมธานี 3 ราย
 • นราธิวาส 3 ราย
 • เชียงราย 1 ราย
 • สงขลา 1 ราย
 • นครปฐม 1 ราย
 • นครนายก 1 ราย
 • พระนครศรีอยุธยา 1 ราย

โดยมีโรคประจำตัว เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคไต โรคหัวใจ โรคปอด อ้วน มะเร็ง หลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโรคประจำตัวที่เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น ในจำนวนนี้ เป็นการติดเชื้อจากคนในครอบครัว และคนอื่นๆ มากเช่นเดิม นอกเหนือจากนั้นอาศัยและเดินทางเข้าไปในสถานที่ระบาด ไปในสถานที่แออัดพลุกพล่าน และมีอาชีพเสี่ยง

อ่านข่าวเพิ่มเติม