COVID-19

ผลตรวจ เจริญสินธานี สมุุทรปราการ 800 รายพบติดโควิด 82 ราย เร่งคัดกรองวันละ 2,000 ราย

ตรวจคัดกรองเชิงรุก คอนโดมิเนียม เจริญสินธานี 800 ราย พบติดเชื้อโควิด 82 ราย เร่งตรวจผู้พักอาศัยทั้งหมด 5,000 ราย วันละ 2,000 ราย สกัดโควิดระบาด

สำนักงานประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ โพสต์เพจเฟซบุ๊ก เปิดผลตรวจคัดกรองเชิงรุก เจริญสินธานี คอนโดมิเนียม 800 ราย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 82 ราย เดินหน้าตรวจคัดกรองเชิงรุกทุกอาคาร รวม 9 อาคาร วันละ 2,000 ราย สกัดคลัสเตอร์โรงงานอุตสาหกรรม โดยระบุว่า

เจริญสินธานี

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย พ.อ.ประเทือง แก้วทุย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ณ โครงการเจริญสินธานี สุขุมวิท หมู่ที่ 7 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการพบผู้ติดเชื้อใน โครงการเจริญสินธานี สุขุมวิท อำเภอเมืองสมุทรปราการ ซึ่งเป็นที่พักอาศัยขนาดใหญ่ จำนวน 9 อาคาร มีผู้พักอาศัยประมาณ 5,000 คน มีประมาณ 2,250 ห้อง ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว พักอาศัยจำนวนมาก ทั้งสัญชาติกัมพูชา สัญชาติเมียนมา สัญชาติลาวและไทยใหญ่ เนื่องจาก ทำงานโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน

เจริญสิน

จากการตรวจพบผู้ติดเชื้อ ของคลัสเตอร์โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมดังกล่าว มีความเชื่อมโยงกับผู้พักอาศัยในคอนโดแห่งนี้ จึงเริ่มดำเนินการคัดกรองเชิงรุกวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 จำนวน 800 คน พบผู้ติดเชื้อ 82 ราย แบ่งเป็น

  • สัญชาติไทย 4 ราย (ชาย 2 ราย หญิง 2 ราย)
  • สัญชาติกัมพูชา 35 ราย (ชาย 17 ราย หญิง 18 ราย)
  • สัญชาติเมียนมา 43 ราย (ชาย 33 ราย หญิง 10 ราย)

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกต่อเนื่องในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป้าหมายในการตรวจจำนวน 2,000 คน ทั้งหมด 4 อาคาร ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 654 คน พบผู้ติดเชื้อ 71 ราย แบ่งเป็น

  • สัญชาติไทย 11 ราย (ชาย 5 ราย หญิง 6 ราย)
  • สัญชาติกัมพูชา 20 ราย (ชาย 5 ราย หญิง 15 ราย)
  • สัญชาติเมียนมา 39 ราย (ชาย 25 ราย หญิง 14 ราย) และไทยใหญ่ 1ราย เพศชาย

เจริญสิน1

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประสานให้ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษารพ.ตามสิทธิ์ หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) และศูนย์กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ (LQ) จังหวัดสมุทรปราการแล้วทุกราย

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ วางแผนปฏิบัติงานในการค้นหาเชิงรุก เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564 เป้าหมายคัดกรองจำนวนประมาณ 2,000 คน เฉลี่ยวันละ 1 อาคาร โดยทีมตรวจโรงพยาบาลสมุทรปราการ ทีมปกครองอำเภอและพื้นที่ ทีมจัดหางานจังหวัด ตำรวจ ตม. เข้าร่วมปฏิบัติงาน เพื่อให้ครบถ้วนของจำนวนผู้พักอาศัยทั้งหมดต่อไป

พร้อมกันนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ปกครองเฝ้าหน้าบริเวณทางเข้าสถานที่ดังกล่าว เพื่อควบคุมไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ด้านโครงการเจริญสินธานี ได้ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณโดยรอบของโครงการทุกวัน รวมทั้งตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอลล์ และให้งดการชุมนุมสังสรรค์

อ่านข่าวเพิ่มเติม