ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘สมุทรสาคร’ วันนี้ ดับ 2 ราย ติดโควิดเพิ่ม 58 ราย เร่งฉีดวัคซีน 2 เดือนครอบคลุม 70%

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 24.00 น. พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่ 58 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

ทั้งนี้ หากรวมการระบาดระลอกใหม่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 (ธันวาคม2563-มีนาคม 2564) และระลอกเมษายน 2564 จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 19,829 ราย หายป่วย จำหน่ายแล้ว 19,209 ราย เสียชีวิตสะสม 28 ราย

 

ขณะที่ข้อมูลเฉพาะการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 พบว่า มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,532 ราย หายป่วย จำหน่ายแล้ว 1,922 ราย เสียชีวิตสะสม 18 ราย และมีผู้รับวัคซีนโควิด-19 แล้วจำนวน 199,126 โด๊ส

นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร กล่าวว่า ปัจจุบันทีมฉีดวัคซีนมีความพร้อมเป็นอย่างมาก โดยรวมสามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้วันละกว่า 10,000 คน ดังนั้น เชื่อว่า ไม่เกิน 2 เดือน จังหวัดสมุทรสาครจะสามารถฉีดวัคซีนให้กับทุกคน ได้ครบถ้วนตามจำนวนที่ตั้งเป้าหมายไว้ และมีการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้กว่า 70% แน่นอน

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อเรื่องของการบริหารจัดการฉีดวัคซีนด้วย คือ การจัดสรรวัคซีนมาให้จังหวัดสมุทรสาครในแต่ละช่วงเวลา กับ ประเด็นที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องคือ หลังจากที่ฉีดเข็มแรกไปแล้ว มีหลายคนยังไม่ได้มาฉีดเข็มสองตามที่ได้รับนัดไป และเข้าใจว่าหากเลยวันนัดไปแล้วก็จะไม่สามารถมาฉีดได้

“ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ที่ไม่ได้มาฉีดเข็มสองประมาณ 5% จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเข้าใจว่า ถ้าเลยวันนัดไปแล้วแต่ไม่เกินระยะเวลา 1 – 2 สัปดาห์ ก็สามารถมาฉีดเข็มสองได้ปกติ”นายแพทย์อนุกูล กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม