ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ผลตรวจโควิด ‘ตลาดยิ่งเจริญ’ 18 พ.ค. 929 ราย ติดเชื้อ 47 ราย รวมผู้ป่วยแตะ 100 ราย

ตลาดยิ่งเจริญ เปิดผลตรวจโควิด-19 วันที่ 18 พฤษภาคม พบติดเชื้อเพิ่ม 47 ราย รวมตั้งแต่ตรวจเชิงรุก 8-18 พฤษภาคม มีผู้ติดเชื้อรวม 100 ราย

ตลาดยิ่งเจริญ เผยแพร่ประกาศ ผ่านเฟซบุ๊ก”ตลาดยิ่งเจริญ – Yingcharoen Market” ถึงผลตรวจเชิงรุกผู้ค้า และแรงงานในตลาดยิ่งเจริญ รวมถึงชุมชนในพื้นที่ตลาด วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 47 ราย จากผลตรวจที่ออกแล้ว 929 ราย รวมพบผู้ติดเชื้อโควิดแล้ว 100 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตลาดยิ่งเจริญ

ประกาศ ตลาดยิ่งเจริญ ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

เรื่อง ผลการตรวจเชิงรุกผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

ตลาดยิ่งเจริญได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยสำนักงานเขตบางเขน ได้ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กระทรวงสาธารณสุข ให้มีการตรวจหาเชื้อ ฯ เชิงรุก แก่ผู้ค้า ผู้ช่วยค้า แรงงามข้ามชาติ และชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ตลาด ฯ จำนวน 4,000 ราย ตั้งแต่วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2564 เป็นเวลา 5 วัน

ในวันนี้ ทางตลาด ฯ รับทราบผลการตรวจเชิงรุก ผู้ที่เข้ารับการตรวจ เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 จำนวนทั้งหมด 929 ราย และพบติดเชื้อ 47 ราย แบ่งเป็น

1. ชาวไทย จำนวน 600 ราย พบติดเชื้อ ฯ จำนวน 20 ราย และตรวจใหม่ จำนวน 8 ราย (วันที่ 20 พฤษภาคม 2564)

2. แรงงานข้ามชาติ จำนวน 329 ราย พบติดเชื้อ ฯ จำนวน 27 ราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8-18 พฤษภาคม 2564 ผลการตรวจเชิงรุก รวมจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ทั้งหมด 100 ราย แบ่งเป็น คนไทย 43 ราย และแรงงานข้ามชาติ 57 ราย

สำหรับการแจ้งผลการตรวจ ทางศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน จะแจ้งผลตรวจโดยตรงเป็นรายบุคคลทางโทรศัพท์ เฉพาะผู้ที่ป่วยติดเชื้อโควิด เพื่อประสานส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ก่อนหน้านี้ ตลาดยิ่งเจริญ ได้ประกาศปิดให้บริการทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม และจะกลับไปเปิดอีกครั้งวันที่ 24 พฤษภาคม

สำหรับผู้ค้า ผู้ช่วยค้า แรงงานข้ามชาติ บุคลากร รวมถึงชุมชนหลังตลาด ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขนและสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จะมาทำการตรวจเชื้อทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 16 – 20 พฤษภาคม โดยทางตลาดฯ จะดำเนินการจัดคิวรายชื่อเพื่อให้เข้ารับการตรวจ

ทั้งนี้ ผู้ค้า แรงงานข้ามชาติ และประชาชนชุมชนหลังตลาด ขอให้พักอาศัยอยู่กับบ้าน ห้ามเดินทางไปสถานที่อื่น ๆ เพื่อหยุดรับและแพร่โรค หากพบว่ามีการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม ทางตลาดจำเป็นต้องยกเลิกการเช่า การจ้าง และห้ามเข้าตลาดอีกต่อไป

ขณะที่ลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการตลาดตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ขอให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง ครอบครัว หากมีอาการเสี่ยงติดเชื้อ ขอให้ไปพบหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

อ่านข่าวเพิ่มเติม