COVID-19

สธ.เปิดคอลล์เซ็นเตอร์ 180 คู่สาย สอบถามจองวัคซีน 31 พ.ค.นี้


กระทรวงสาธารณสุข เปิดคอลล์เซ็นเตอร์ 180 คู่สาย เบอร์โทร 02-792-2333 ตอบคำถามการลงทะเบียนจองนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ทางไลน์และแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ตั้งแต่ 09.00 – 22.00 น. 

คอลล์เซ็นเตอร์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับมอบอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ประสานงานข้อมูลหมอพร้อม (Call center หมอพร้อม) จากนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาชิกสภาอุตสาหอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายอนุทินกล่าวว่า รัฐบาลยืนยันว่าประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยจะได้รับวัคซีนโควิด 19 อย่างทั่วถึงทุกคนตามความสมัครใจ ตั้งเป้าหมายครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชากร และได้จัดหาวัคซีนให้ได้ 150 ล้านโดส พร้อมทั้งเปิดช่องทางให้ลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนด้วยไลน์ ออฟฟิเชียล/ แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” กลุ่มแรกคือบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

ในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี ที่มี 31 ล้านคนลงทะเบียนได้ หากประชาชนมีข้อสงสัยในการจองวัคซีนทางไลน์/แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” สอบถาม call center หมายเลข 0 2792 2333 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 22.00 น.

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา เปิดบริการ 20 คู่สาย มีผู้โทรปรึกษาวันละ 10,000 สาย รับได้ 500 – 1,000 สาย ขณะนี้ได้ขยายเพิ่มเป็น 120 คู่สาย ผู้โทรวันละ 5,000 สาย รับได้ 3,000 สาย และในวันพรุ่งนี้ (19 พฤษภาคม 2564) ภาคเอกชนจะร่วมให้บริการเพิ่มรวมเป็น 180 คู่สาย และได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดว่าเมื่อระบบเสร็จสมบูรณ์จะสามารถให้บริการประชาชนได้วันละ 20,000 สาย

ข้อมูลการจองวัคซีน เวลา 14.00 น. วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 มีผู้จองผ่าน หมอพร้อมแล้ว 7,089,169 ราย แบ่งเป็น กทม. 764,606 ราย และต่างจังหวัด 6,024,563 ราย สำหรับประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีน นอกจากจะลงทะเบียนนัดวันผ่านไลน์/ แอปพลิเคชัน หมอพร้อมแล้ว ยังสามารถแจ้งผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา

อ่านข่าวเพิ่มเติม: