COVID-19

เข้าใจตรงกันนะ! ห้าม รพ.เอกชน โฆษณาจองวัคซีนโควิด 19 สธ.ย้ำยังไม่อนุญาตให้เปิดจอง

สธ. สั่ง รพ.เอกชน ระงับโฆษณาจองวัคซีนโควิด 19 ย้ำผิดมาตรา 38 พ.ร.บ.สถานพยาบาล ยังไม่อนุญาตให้สถานบริการเปิดจอง

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า กรณีพบโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง มีการโฆษณาเปิดจองวัคซีนโควิด 19 โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวน 500 บาทต่อคน ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายมาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ถือเป็นการโฆษณาการประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ไม่ได้รับอนุญาต

shutterstock 1760163278

ดังนั้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลสถานพยาบาลเอกชน จึงได้ส่งหนังสือไปยังสถานพยาบาลดังกล่าว เพื่อให้ระงับการเผยแพร่การโฆษณา ซึ่งทางโรงพยาบาลได้รับทราบเรื่องแล้ว

ด้านนายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้ว พบว่ามีการโฆษณาเปิดจองวัคซีนโควิด 19 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊กของสถานพยาบาล โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

นอกจากนี้ ยังมีการคัดลอก นำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อยังเว็บไซต์และเฟซบุ๊กอื่นๆ จริง จึงได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้รับอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลเอกชนดังกล่าวเข้าพบ และสั่งระงับการโฆษณาทันที ซึ่งสถานพยาบาลดังกล่าว ยินดีให้ความร่วมมือ ยินยอมระงับการโฆษณาในทุกช่องทางแล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ยังไม่อนุญาตให้สถานพยาบาลทุกสังกัด รวมถึงเอกชน เปิดให้ประชาชนจองวัคซีนในทุกกรณี เนื่องจากยังอยู่ในสภาวะฉุกเฉิน หากพบเห็นการโฆษณา ขอให้นำหลักฐาน แจ้งมายังกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานพยาบาลตั้งอยู่ทันที เพื่อป้องกันประชาชนหลงเชื่อ

อ่านข่าวเพิ่มเติม