COVID-19

‘นนทบุรี’ ผ่อนคลายมาตรการโควิด นั่งกินในร้านได้ 25% รวมกลุ่มได้ไม่เกิน 20 คน


เริ่มวันนี้ (17 พ.ค.)! “นนทบุรี” ผ่อนคลายมาตรการโควิด นั่งกินในร้าน ได้ 25% รวมกลุ่มได้ไม่เกิน 20 คน สั่งปิดสถานที่เท่าเดิม

เมื่อวานนี้ (16 พ.ค.) จังหวัดนนทบุรีออกคำสั่ง เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 42) และให้มีผลตั้งแต่วันนี้ (17 พ.ค.) เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

นนทบุรี นั่งกินในร้าน

สาระสำคัญของคำสั่งจังหวัด นนทบุรี ดังกล่าวคือ ข้อ 1 ปิดสถานที่ 24 ประเภทเท่าเดิม และยังคงใช้มาตรการตามคำสั่งปิดสถานที่ ฉบับที่ 39 นอกจากนี้ ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มมากกว่า 20 คน จากเดิมกำหนดไว้ที่ 10 คน

ข้อ 2 ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม นั่งทานในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. ซื้อกลับบ้านได้ไม่เกิน 23.00 น. จำกัดจำนวนผู้นั่งในร้านไม่เกิน 25% ของจำนวนที่นั่งปกติ เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ เก้าอี้ ทางเดิน อย่างน้อย 1 เมตร และห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

ข้อ 3 ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ

นั่งกินในร้าน นนทบุรี

มาตรการ “นั่งกินในร้าน” นนทบุรี

ด้านมาตรการสำหรับการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มของจังหวัด นนทบุรี เป็นดังนี้

1. ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.

2. ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนำไปบริโภคที่อื่นได้จนถึงเวลา 23.00 น.

3. จำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้านได้ไม่เกิน 25% ของจำนวนที่นั่งปกติ

4.  ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

5. ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะหว่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1 เมตร

6. จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

7. สำหรับที่นั่งทานต้องจัดมีที่กั้นเพื่อแยกผู้ใช้บริการแต่ละคนออกจากกัน มีอุปกรณ์ที่ใช้รับประทาน 1 คน ต่อ 1 ชุด และห้ามมีอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน

8. ให้งดบริการบุปเฟต์ที่มีไลน์อาหารให้ลูกค้าตักเองหรือหยิบเอง โดยจัดให้มีการสั่งรายการอาหารได้

9. ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ถ้ากรณีมีห้องน้ำให้ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

10. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า

11. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

12. ให้มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ปะรกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ

นั่งกินในร้าน นนทบุรี

ติดเชื้อยังเลข 3 หลัก

สำหรับจังหวัดนนทบุรีเป็น 1  ใน 4 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ซึ่งรัฐบาลใช้มาตรการป้องกันโควิด – 19 ในระดับสูงสุด

โดยรายงานข่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีแจ้งว่า เมื่อวานนี้ 16 พฤษภาคม 2564 จังหวัด นนทบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 เพิ่ม 108 ราย ทำให้ผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดรวมเป็น 4,113 ราย เฉพาะการแพร่ระบาดรอบเดือนเมษายน 2564 ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 3,912 ราย

สำหรับการดูแลรักษาแบ่งเป็น รักษาหาย 2,721 ราย ยังอยู่ในโรงพยาบาล 1,364 ราย และเสียชีวิต 28 ราย คิดเป็น 0.69%

ตัวเลขดังกล่าวนับเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น ไม่รวมผู้ป่วยส่วนกลางที่เข้ามารักษาที่สถาบันบำราศนราดูร และสถาบันโรคทรวงอก

183650162 310770813894499 2638818434204136857 n

อ่านข่าวเพิ่มเติม