COVID-19

คลัสเตอร์สมุทรปราการ รง.บางเสาธง-พระสมุทรเจดีย์ ติดโควิดพุ่ง 308 ราย วันนี้เพิ่มอีก 121 ราย

คลัสเตอร์สมุทรปราการ 2 โรงงานย่านบางเสาธง พระสมุทรเจดีย์ ติดโควิดรวม 308 ราย วันนี้ผู้ติดเชื้อใหม่ยังพุ่ง 121 ราย ดีเดย์ฉีดวัคซีนประชาชนทั่วไป 7 มิถุนายนนี้

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 121 ราย แบ่งเป็นในพื้นที่ จำนวน 80 ราย ได้แก่ อ.เมือง 17 ราย บางพลี 20 ราย พระประแดง 25 ราย พระสมุทรเจดีย์ 9 ราย บางบ่อ 3 ราย บางเสาธง 6 ราย (พบจากการตรวจ เฝ้าระวังในแรงงาน ที่เป็น คลัสเตอร์สมุทรปราการ ส่วนที่เหลือเป็นผู้ป่วยรับมารักษาต่อในจังหวัดสมุทรปราการ 41 ราย

คลัสเตอร์สมุทรปราการ

นอกจากนี้ มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 49 ปี โรคประจำตัว เบาหวาน ความดัน มะเร็งเม็ดเลือดขาว ประวัติเสี่ยง เดินทางไปสถานที่แออัด ที่อยู่ขณะป่วย ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ

สำหรับสถานการณ์จังหวัดสมุทรปราการ ยังคงพบผู้ติดเชื้อจาก 2 คลัสเตอร์ใหม่ ในโรงงานย่านพระสมุทรเจดีย์ ที่พบผู้ป่วยโควิดแล้ว 179 ราย ทั้งจากในโรงงานและการค้นหาในชุมชน โดยมีปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อจาก ทั้งในโรงงาน และหอพักที่ปะปนกันทั้งแรงงานไทย-ต่างด้าว นอกจากนี้ ยังมีแรงงานไทยบางส่วน เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงสงกรานต์ และมีพฤติกรรมไม่ใส่หน้ากากอนามัย การสังสรรค์หลังเลิกงาน และใช้แก้วน้ำจากตู้กดน้ำร่วมกัน

สมุทรปราการ

ส่วนอีกคลัสเตอร์สำคัญ เป็นบริษัทย่านบางเสาธง ที่ผู้ป่วยโควิดเป็นหัวหน้างาน เดินทางไปสถานที่เสี่ยง และติดเชื้อ จนเกิดการแพร่เชื้อต่อในสถานที่ทำงาน ครอบครัว รวมพบผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์นี้ 178 ราย

ขณะเดียวกัน ยังพบคลัสเตอร์ใหม่ ๆ ต่อเนื่อง เช่น คลัสเตอร์ในโซนสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จะเปิด โรงแรม เป็นสถานที่กักตัว ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ในส่วนของข้อมูลจำนวนเตียงผู้ป่วย ในสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มีดังนี้

สมุทรปราการ เตียง

โรงพยาบาลรัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 320 เตียง คงเหลือ 88 เตียง

โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (Hospitel) 944 เตียง คงเหลือ 484 เตียง

โรงพยาบาลรัฐสังกัดอื่น ๆ 214 เตียง คงเหลือ 23 เตียง (ไม่มี Hospitel)

โรงพยาบาลเอกชน 1,067 เตียง คงเหลือ 291 เตียง

ฮอสพิเทล โรงพยาบาลเอกชน 6 แห่ง 1,303 เตียง คงเหลือ 737 เตียง

พร้อมกันนี้ จังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดฉีดวัคซีน ให้กับประชาชนทั่วไป โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 พร้อมทั้งเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีน นอกโรงพยาบาล ไว้เกือบ 20 แห่ง เช่น ในศูนย์การค้า คาดสามารถฉีดได้ครอบคลุมเกือบทั้งหมด ภายใน 3 เดือน

อ่านข่าวเพิ่มเติม