COVID-19

อ่านก่อนฉีด! คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว คลิกเดียวครบ


คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน จาก สสส. พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้ว แนะควรอ่านก่อนฉีดวัคซีน เปิดขั้นตอนเตรียมตัว ทั้งก่อน-หลังฉีด ทำความเข้าใจอาการไม่พึงประสงค์

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ได้จัดทำ “คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน” ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง วัคซีนโควิด-19 ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องทางการแพทย์ และมีความรู้ที่เพียงพอในการตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีน

คู่มือฉีดวัคซีน

สำหรับคู่มือฉบับนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สสส. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ (UNICEF) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

คู่มือดังกล่าว เป็นการรวบรวมแหล่งข้อมูลที่ครบทุกเรื่องเกี่ยวกับวัคซีน ที่ประชาชนควรได้อ่าน ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อให้รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ ตามแผนการฉีดวัคซีนของประเทศไทย จะเริ่มฉีดวัคซีนระยะที่ 2 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (ผู้ที่เกิดก่อนปี 2504) และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ประกอบด้วย

1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง

2. โรคหัวใจและหลอดเลือด

3. โรคหลอดเลือดสมอง

4. โรคไตเรื้อรัง

5. โรคมะเร็งทุกชนิด

6. โรคเบาหวาน

7. โรคอ้วน

โดยเริ่มฉีดวัคซีนในวันที่ 7 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564

ส่วนการฉีดวัคซีนระยะที่ 3 เริ่มฉีดเดือน สิงหาคม 2564 ให้กับประชาชนทั่วไปช่วงอายุตั้งแต่ 18-59 ปี การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (herd immunity) ให้กับสังคมไทย

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์

ดร.สุปรีดา กล่าวว่า ที่ผ่านมามีคำถามเกี่ยวกับวัคซีน เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างมาก ทั้งในเชิงวิชาการ วัคซีนทำงานอย่างไร เชิงทางการแพทย์ วัคซีนกับการจัดการโรคระบาด รับวัคซีนแล้วยังมีโอกาสติดเชื้อ หรือ แพร่เชื้ออีกหรือไม่ ก่อน ระหว่าง หลัง การรับวัคซีนโควิด ควรทำตัวอย่างไร เมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์จัดการอย่างไร ป่วยเป็นโรคอะไรบ้างที่รับวัคซีนได้ หรือ กลุ่มไหนที่รับวัคซีนไม่ได้ และลงทะเบียนรับวัคซีนได้ที่ไหน

“คำถามเหล่านี้จะมีคำตอบในคู่มือวัคซีนสู้โควิดฯ ที่เข้าใจง่าย คลายข้อสงสัย และความวิตกกังวล ซึ่งสสส. จัดทำในรูปแบบรูปเล่ม และแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้คนในสังคมไทยได้เข้าถึงมากที่สุด และสามารถดาวน์โหลดได้แล้วในรูปแบบดิจิทัล ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป” ดร.สุปรีดา กล่าว

ด้าน นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า การเตรียมความพร้อม ก่อน ระหว่าง และหลังการฉีด วัคซีนโควิด-19 มีข้อควรปฏิบัติดังนี้

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนและขั้นตอนการรับบริการให้เข้าใจ

2. สำรวจตนเองหากมีไข้สูงในวันนัดหมายฉีดวัคซีนควรแจ้งขอเลื่อนการฉีดออกไปก่อน

3. เมื่อถึงวันนัดหมาย ควรไปถึงสถานที่ฉีดก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที

4. ตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวบุคคลลงทะเบียนผ่านไลน์ “หมอพร้อม” ในโทรศัพท์มือถือให้เรียบร้อย

5. ให้ข้อมูลสุขภาพอย่างละเอียดและถูกต้อง เช่น ประวัติการแพ้ยา วัคซีน อาหาร สารก่อภูมิแพ้ต่าง ๆ

6. หลังได้รับวัคซีนควรเฝ้าระวังอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างน้อย 30 นาที

7. เมื่อได้รับวัคซีนเข็มแรกควรเตรียมตัวสำหรับการนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

8. ทุกคนต้องสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง และล้างมือทั้งก่อน ระหว่าง หลัง การฉีดวัคซีน

นพ.นคร เปรมศรี

สำหรับอาการไม่พึงประสงค์ เกิดขึ้นได้กับการฉีดวัคซีนทุกชนิด ถือเป็นปฏิกิริยาของร่างกาย ที่เป็นสัญญาณแสดงว่า ร่างกายกำลังถูกกระตุ้น ให้วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน คือ

  • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป ได้แก่ ปวด บวม มีไข้ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ส่วนใหญ่หายได้เองใน 24-48 ชั่วโมง บรรเทาได้ด้วยการกินยาลดไข้ แก้ปวด พักผ่อน ดื่มน้ำ
  • อาการไม่พึงประสงค์ที่ควรพบแพทย์ เป็นปฏิกิริยาของร่างกาย ที่ตอบสนองวัคซีนมากเกินไป มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก อาจเกิดกับผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีน มักเกิดภายใน 30 นาที หลังการฉีด อาการที่พบ ได้แก่ ไข้สูงกินยาก็ไม่ลด หน้ามือเป็นลม ความดันเลือดต่ำ แน่นหน้าอก หายใจขัด รักษาให้หายได้ ถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม วัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการรับรอง และขึ้นทะเบียนแล้ว ถือว่าผ่านการพิสูจน์ว่า มีประโยชน์มากกว่าโทษ และไม่ก่อผลข้างเคียงรุนแรง หรือพบในอัตราที่ต่ำมาก

ทั้งนี้ สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับคู่มือวัคซีนสู้โควิดฯ ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://ssss.network/2uq08 และติดตามข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด

อ่านข่าวเพิ่มเติม