ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ไม่มี ‘เคอร์ฟิว’ สรุปยกระดับคุมโควิด ‘6 จังหวัด’ พื้นที่สีแดงเข้มมีมาตรการอะไรบ้าง

มติที่ประชุม ศบค. วันนี้ไม่มี “เคอร์ฟิว” สรุปยกระดับควบคุมโควิด “6 จังหวัด” พื้นที่สีแดงเข้มมีมาตรการอะไรบ้าง

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (29 เม.ย.) คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19  (ศบค. ชุดใหญ่) ที่มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน มีมติเห็นชอบยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมไวรัสโควิด – 19

โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบยกระดับ 6 จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด  – 19 สูง จาก พื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) ให้เป็น พื้ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ

พื้นที่สีแดงเข้มมีมาตรการอะไรบ้าง

“6 จังหวัด” พื้นที่สีแดงเข้มมีมาตรการอะไรบ้าง

1.ให้พื้นที่กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ รวม 6 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม)

2.ห้ามการจัดกิจกรรม ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 20 คน

3.ยกระดับมาตรการควบคุมบูรณาการขึ้นเพิ่มเติม สำหรับ พื้นที่สีแดงเข้ม

1.ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น โดยงดบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และเปิดบริการได้ถึง 21.00 น.

2.สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนสให้ปิดบริการ ยกเว้นสถานที่ใช้เป็นเอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ส่วนสนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง หรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม สำหรับการแข่งขันกีฬาที่เคยได้รับอนุญาติจากนายกรัฐมนตรีให้จัดการแข่งขันได้ เมื่อมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดแล้ว ให้สามารถจัดการแข่งขันได้ต่อไป

3.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่คล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยให้จำกัดจำนวนผู้ให้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุกที่งดบริการ

4.ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น. สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้เริ่มดำเนินการได้ในเวลา 04.00 น.

5.การงดการเดินทางอออกนอกพื้นที่ ให้ประชาชนอยู่ในเขต พื้นที่สีแดง งดเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่อาจะเสี่ยงต่อการติดโรค

ศบค. พื้นที่สีแดงเข้ม 2564

“ให้ประชาชนอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดง) งดเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่อาจะเสี่ยงต่อการติดโรค ตรงนี้ก็ได้พูดคุยกับที่ประชุมว่า ไม่ใช่เคอร์ฟิว เป็นการขอความร่วมมือ หากท่านมีเหตุจำเป็น ก็ขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงที่ตั้งด่าน ซึ่งการออกข้อนี้มาต้องขอความร่วมมือเป็นอย่างสูง เหมือนกับที่หลายจังหวัดประกาศไม่ให้ออกนอกออกนอกเคหสถาน ไม่ได้ต้องบอกว่าออกเป็นเคอร์ฟิว” นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าว

สำหรับ 4 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับทุกพื้นที่/จังหวัด ในประเทศไทย ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า, ให้ประชาชนงดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริง ยกเว้นเป็นการจัดพิธีตามประเพณีนิยม หรือ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในครอบครัวและมีมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 ที่เพียงพอ เช่น งานศพ, ขอให้ทำงานจากบ้าน (Work from Home) และห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถานบันการศึกษาทุกประเภทจัดการเรียนการสอน

มาตรการดังกล่าวจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาออกมา มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

มาตรการโควิด พื้นที่สีแดงเข้ม

สถานการณ์ยังน่าห่วง ล่าสุดติดโควิดสะสม 6.3 หมื่นคน

ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. อัพเดทสถานการณ์โควิด – 19 ทั่วประเทศ วันนี้ 29 เมษายน 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,871 คน ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมล่าสุดอยู่ที่ 63,570 คน พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 10 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมทั่วประเทศอยู่ที่ 188 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวหายกลับบ้านเพิ่ม 992 คน รวมยอดผู้ป่วยรักษาตัวหายกลับบ้านได้แล้ว 35,394 คน ยังเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 27,988 คน

เสียชีวิต 10 ราย

  • กรุงเทพฯ 6 ราย
  • อยุธยา 1 ราย
  • นครสวรรค์ 1 ราย
  • สมุทรปราการ 1 ราย
  • ยโสธร 1 ราย

TH สถานการณ์โควิดในไทย 1 1

อ่านข่าวเพิ่มเติม