COVID-19

เช็คเลย! เปิดตัวเลข ‘ฉีดวัคซีนไทย ร่วม 1 ล้านโดส เทียบประชากร 70 ล้านคน


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดตัวเลข “ฉีดวัคซีนโควิด” ของไทย เทียบกับประชากร 70 ล้านคน เผย ทั่วโลก ฉีดวัคซีน เกือบ 1,000 ล้านโดส

วันนี้ (24 เม.ย.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผย ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย นับถึงเมื่อวานนี้ (23 เม.ย.) พบว่า มียอดสะสม การฉีดวัคซีนไปแล้ว 964,825 คน ใน 77 จังหวัด จากจำนวนวัคซีนที่จัดสรรไปแล้วทั้งหมด 2,168,049 โดส   แบ่งเป็น

 • เข็มแรก 834,082 โดส
 • เข็มสอง 130,743 โดส

rearth

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีน เรียงตามสัดส่วนมากที่สุด 

 • บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข และ อสม. 49.5%
 • ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 29.6%
 • เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 13.6%
 • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 3.4%
 • บุคคลที่มีโรคประจำตัว อย่างละ 3.9%

1C59D49F A56D 4260 8F83 41E1B43FA39F 1024x768 1

อย่างไรก็ดี ข้อมูลล่าสุด จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แสดงให้เห็นว่า จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 23 เมษายนที่ผ่านมานั้น ไทยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ไปแล้ว 1,095,445 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 : 934,449 ราย
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 : 160,996 ราย
Templates ๒๑๐๔๒๐24 2

ขณะที่ ข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก พบว่า มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 966 ล้านโดส ใน 190 ประเทศ หรือเขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 16.4 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่า อิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐ มีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 219 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 89.2 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว

สำหรับใน อาเซียน นั้น ขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 27 ล้านโดส โดย สิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (19.5% ของประชากร)  อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 17.9 ล้านโดส

สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 964,825 โดส โดยฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์ และสาธารณสุขมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 49.5%

shutterstock 1837716856

สถิติสำคัญ “ฉีดวัคซีนโควิดโลก”

ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 3 ประเทศ ลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 60% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

 • สหรัฐอเมริกา จำนวน 218.95 ล้านโดส (34.2% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
 • จีน จำนวน 204.19 ล้านโดส (7.3%)
 • อินเดีย จำนวน 135.35 ล้านโดส (4.9%)

ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 8 ประเทศ ที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน) ได้แก่ 

 • อิสราเอล  57.3%  ของประชากร  (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
 • มัลดีฟส์    47%     ของประชากร  (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  48.1% ของประชากร  (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
 • บาห์เรน  38.3%    ของประชากร  (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
 • ชิลี         35.9%    ของประชากร  (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
 • สหรัฐ     34.2%    ของประชากร   (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnson)
 • สหราชอาณาจักร         33.3% ของประชากร  (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Pfizer/BioNTech)
 • ภูฏาน    32.2%    ของประชากร    (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford)

จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

 • เอเชียและตะวันออกกลาง      47.27%
 • อเมริกาเหนือ                         25.75%
 • ยุโรป                                    17.99%
 • ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน   7.05%
 • แอฟริกา                                1.73%
 • โอเชียเนีย                             0.21%

shutterstock 1767084407 1

ภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 22,984,902 โดส

 • สิงคโปร์       จำนวน  2,213,888  โดส (19.5% ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
 • กัมพูชา        จำนวน   1,775,364 โดส (5.2% ของประชากร)   ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
 • อินโดนีเซีย  จำนวน 17,920,908  โดส (3.3% ของประชากร)   ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
 • มาเลเซีย     จำนวน  1,260,987  โดส (1.9% ของประชากร)   ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Sinovac
 • ลาว             จำนวน      168,355 โดส  (1.1% ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Sinopharm และ Gamaleya
 • เมียนมา       จำนวน 1,040,000    โดส (1% ของประชากร)     ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
 • ฟิลิปปินส์      จำนวน 1,612,420   โดส (0.7% ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
 • ไทย             จำนวน    964,825  โดส  (0.7% ของประชากร)   ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
 • บรูไน            จำนวน         2,323 โดส (0.3% ของประชากร)   ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
 • เวียดนาม      จำนวน     108,897 โดส (ไม่ถึง 0.1% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

อ่านข่าวเพิ่มเติม